Nieuws

Archeologisch onderzoek Zuiderloo levert opnieuw mooie vondsten op

ARCHIEF: Maandag 15 december 2014 Begin december is het archeologisch onderzoek afgesloten in het nieuwste uitbreidingsplan van Heiloo Zuiderloo, gelegen aan de Hoogeweg.

Verspreid in de zoeksleuven bleken waterputten en afwateringsgreppels aanwezig. Deze dateren uit de Vroege Middeleeuwen (ca. 600-900 na Chr.). Op twee plaatsen waren zelfs nog sporen van boerderijen en bijgebouwen uit deze periode bewaard gebleven. Enkele oudere scherven uit de IJzertijd en Romeinse tijd wijzen op nog oudere bewoning.

Lees verder op de website van Gemeente Heiloo


2018-06-20 Cliënt ervaringsonderzoek Wmo
2018-06-04 Brand bedrijfspand Heiloo vermoedelijk aangestoken: politie zoekt getuigen
2018-05-16 Politie vraagt opnieuw aandacht voor vermiste Fiona Meiland
2018-05-09 Zuiderloo en Zandzoom Heiloo op tv
2018-05-03 Bouw afslag A9 bij Heiloo voorlopig uitgesteld
2018-01-11 Laffe mishandeling, getuigen gezocht.
2017-12-06 Inbrekers overlopen
2017-12-06 Inbrekers overlopen
2017-11-14 Melding binnenbrand in de kerk aan de Kerklaan

Meer nieuws met bewoning hoogeweg onderzoek zuiderloo


Bron: StalSprenkeling
bron: StalSprenkeling
Bron: StalSprenkeling
bron: StalSprenkeling
Bron: Instagram
bron: Instagram
Bron: JS @Heiloo
bron: JS @Heiloo
 

Reacties