👑 Gebedsdag Vrouwe van alle Volkeren, 8 juni 2024, in Heiloo

DE TITEL DE VROUWE VAN ALLE VOLKEREN EEN BIJBELSE TITEL Reeds op de eerste bladzijden van de H. Schrift, in het ... Bron: KROON-NL

Dit filmpje op YouTube...
Meer filmpjes van Heiloo...