Nieuws

Eerst overwegen veilig, pas dan meer treinen

Donderdag 1 april 2021 Tot en met 13 april kan iedereen een zienswijze indienen op het Ontwerp Tracébesluit.

Tussen april en november 2021 werkt het ministerie een reactienota op de zienswijzen uit. ProRail hoopt dat eind 2021 een definitief besluit wordt genomen over PHS. Dit besluit komt dan 6 weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen dan beroep instellen, maar dit geldt niet voor lagere overheden. De start van de invoering PHS staat vooralsnog gepland voor half 2023.

Lees verder op de website van Gemeente Heiloo