Nieuws

Acht miljoen voor snelle verbinding Alkmaar

ARCHIEF: Maandag 18 februari 2008 Burgemeester en wethouders van Alkmaar stellen aan de gemeenteraad voor acht miljoen euro beschikbaar te stellen voor de aanleg van de N23 Westfrisiaweg. Dit is het Noord Hollandse deel van de gewenste (snelle) verbinding tussen Alkmaar en Zwolle.

De N23 verbindt de kop van Noord Holland met Oost Nederland en Duitsland. De gemeentelijke bijdrage van acht miljoen vloeit voort uit de intentieovereenkomst over de Westfrisiaweg die in juli 2006 is gesloten tussen 13 gemeenten, de provincie Noord Holland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en het georganiseerd bedrijfsleven.

Door de aanleg van de N23-Westfrisiaweg wordt niet alleen de bereikbaarheid van Alkmaar en haar regio vergroot. De N23 is ook noodzakelijk voor verbetering van de economische structuur en de werkgelegenheid in onze regio’, zegt wethouder Henk Hansen (Verkeer en Vervoer). De aanleg van de N23 maakt o.a. de ontwikkeling van woningbouw, bedrijventerreinen en overslagterminals mogelijk. ‘Hierdoor kan ook de scheef gegroeide relatie tussen wonen en werken in de kop van Noord Holland weer in een goede balans worden getrokken.

De totale kosten voor aanleg van de N23 worden geraamd op 350 miljoen euro. Naast de partijen die de intentieovereenkomst hebben getekend draagt het Rijk bij aan de aanleg. Uitgangspunt voor opwaardering van de Westfrisiaweg is dat zoveel mogelijk worden aangesloten bij de bestaande wegenstructuur zodat natuur en milieu niet onnodig worden belast. Kruisingen van de Westfrisiaweg zullen zoveel mogelijk ongelijkvloers worden aangelegd zodat een snelle doorstroming wordt gegarandeerd.

De Provincie Noord Holland heeft toegezegd dat het vervolgtraject van de verbetering van de N242 – de oostelijke ring van Alkmaar – tot aan het begin van de Westfrisiaweg dit jaar samen met Heerhugowaard wordt opgepakt. Dit betekent dat de N242 vanaf het Nollencircuit tot aan de Westtangent wordt gereconstrueerd.

Verder heeft de Provincie Noord Holland aangegeven in samenwerking met Heiloo en Castricum te willen meewerken aan een extra aansluiting op de A9 bij Boekelermeer/Heiloo. Voor het bevorderen van de doorstroming op de westelijke ringweg van Alkmaar (N9) is de bereidheid uitgesproken te zoeken naar extra provinciale middelen om de hoge investeringen die met de nodige wegaanpassingen gemoeid zijn te kunnen bekostigen.

Wethouder Hansen is blij met deze provinciale medewerking: ‘Het onderstreept het belang dat Alkmaar kan uitgroeien tot sterke centrumstad in een grote regio. Het totale pakket aan verkeersmaatregelen bevordert niet alleen de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid, maar vormt ook een belangrijke bijdrage aan het vergroten van de leefbaarheid in onze stad.

Maandag 18 februari 2008 − bron: Gemeente Alkmaar

2024-07-11 Bodycams onderdeel standaarduitrusting Boa’s
2024-07-10 De gemeenteraad nodigt u uit als Gast van de Raad
2024-07-09 Camerabewaking bij fietsenstalling station
2024-07-09 Vigo de Boer wordt nieuwe kinderburgemeester
2024-07-05 Politiek in Heiloo: Algemene Beschouwingen op 8 juli 2024
2024-07-03 Een klein gebaar maakt een groot verschil
2024-06-27 Op zoek naar verkoeling: deze gemeentes hebben de meeste schaduw
2024-06-17 Bijna helft inwoners Noord-Holland Noord is te zwaar
2024-06-03 Snoei overhangend groen voor makkelijk bereikbare wegen

Meer nieuws met boekelermeer bouw duits gemeente gemeenteraad wethouder woning


Bron: Edward Neering
bron: Edward Neering
Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: Gemeentebelangen Heiloo
bron: Gemeentebelangen Heiloo