Nieuws

Acht miljoen voor snelle verbinding Alkmaar

ARCHIEF: Maandag 18 februari 2008 Burgemeester en wethouders van Alkmaar stellen aan de gemeenteraad voor acht miljoen euro beschikbaar te stellen voor de aanleg van de N23 Westfrisiaweg. Dit is het Noord Hollandse deel van de gewenste (snelle) verbinding tussen Alkmaar en Zwolle.

De N23 verbindt de kop van Noord Holland met Oost Nederland en Duitsland. De gemeentelijke bijdrage van acht miljoen vloeit voort uit de intentieovereenkomst over de Westfrisiaweg die in juli 2006 is gesloten tussen 13 gemeenten, de provincie Noord Holland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en het georganiseerd bedrijfsleven.

Door de aanleg van de N23-Westfrisiaweg wordt niet alleen de bereikbaarheid van Alkmaar en haar regio vergroot. De N23 is ook noodzakelijk voor verbetering van de economische structuur en de werkgelegenheid in onze regio’, zegt wethouder Henk Hansen (Verkeer en Vervoer). De aanleg van de N23 maakt o.a. de ontwikkeling van woningbouw, bedrijventerreinen en overslagterminals mogelijk. ‘Hierdoor kan ook de scheef gegroeide relatie tussen wonen en werken in de kop van Noord Holland weer in een goede balans worden getrokken.

De totale kosten voor aanleg van de N23 worden geraamd op 350 miljoen euro. Naast de partijen die de intentieovereenkomst hebben getekend draagt het Rijk bij aan de aanleg. Uitgangspunt voor opwaardering van de Westfrisiaweg is dat zoveel mogelijk worden aangesloten bij de bestaande wegenstructuur zodat natuur en milieu niet onnodig worden belast. Kruisingen van de Westfrisiaweg zullen zoveel mogelijk ongelijkvloers worden aangelegd zodat een snelle doorstroming wordt gegarandeerd.

De Provincie Noord Holland heeft toegezegd dat het vervolgtraject van de verbetering van de N242 – de oostelijke ring van Alkmaar – tot aan het begin van de Westfrisiaweg dit jaar samen met Heerhugowaard wordt opgepakt. Dit betekent dat de N242 vanaf het Nollencircuit tot aan de Westtangent wordt gereconstrueerd.

Verder heeft de Provincie Noord Holland aangegeven in samenwerking met Heiloo en Castricum te willen meewerken aan een extra aansluiting op de A9 bij Boekelermeer/Heiloo. Voor het bevorderen van de doorstroming op de westelijke ringweg van Alkmaar (N9) is de bereidheid uitgesproken te zoeken naar extra provinciale middelen om de hoge investeringen die met de nodige wegaanpassingen gemoeid zijn te kunnen bekostigen.

Wethouder Hansen is blij met deze provinciale medewerking: ‘Het onderstreept het belang dat Alkmaar kan uitgroeien tot sterke centrumstad in een grote regio. Het totale pakket aan verkeersmaatregelen bevordert niet alleen de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid, maar vormt ook een belangrijke bijdrage aan het vergroten van de leefbaarheid in onze stad.

Maandag 18 februari 2008 − bron: Gemeente Alkmaar

2020-11-29 Gemeenten druk met voorbereidingen voor Tweede Kamerverkiezingen
2020-11-17 Corona: afname in Castricum en de BUCH
2020-11-17 Definitief besluit (ondergrondse) containers en cocons
2020-11-16 Nieuw systeem voor in- en uitschakelen straatverlichting
2020-11-16 Kaptein gaat voor duurzaam ondernemen
2020-11-14 Het wordt nog drukker op de Polderbaan: meer vliegtuigen per uur.
2020-11-14 Getuigen gezocht na vernieling met vuurwerk
2020-11-14 Zwaar vuurwerk geplakt op raam van woning in Heiloo.
2020-11-13 Subsidie voor duurzame maatregelen aan uw woning

Meer nieuws met boekelermeer bouw duits gemeente gemeenteraad wethouder woning


Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: Anne Klijnstra
bron: Anne Klijnstra
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn