Nieuws

Gemeentelijke belastingaanslag 2008

ARCHIEF: Dinsdag 19 februari 2008 Binnenkort ontvangen de inwoners en bedrijven in Heiloo een belastingaanslag. Op deze aanslag staan de belastingen en heffingen die u in 2008 moet betalen. Op deze aanslag staat net als vorig jaar de WOZ-waarde van uw pand(en) vermeld. Een afzonderlijke beschikking ontvangt u niet meer.

Op de belastingaanslag staan alle belastingen en heffingen die u moet betalen, zoals onroerend-zaakbelasting, rioolheffing, afvalstoffenheffing en hondenbelasting. Bij de belastingaanslag ontvangt u ook een brochure over deze gemeentelijke heffingen en tarieven. Hierin staat vermeld waarom en wanneer u een bepaalde heffing of belasting moet betalen. Ook kunt u lezen op welke manier u bezwaar kunt maken.

Net zoals vorig jaar ontvangen alleen de eigenaren van woningen een aanslag onroerend-zaakbelasting. Voor bedrijven krijgen zowel de eigenaren als de gebruikers/huurders een aanslag onroerend-zaakbelasting. De hoogte van de onroerend-zaakbelasting is afhankelijk van de WOZ-waarde.

Voor het terugdringen van de lasten van de inwoners van Heiloo wordt voor 2008 een eenmalige korting van € 20,00 op de rioolheffing gegeven.

Op de belastingaanslag staat net als vorig jaar de WOZ-waarde van uw pand(en) vermeld. Deze waarde geldt alleen voor 2008. Voortaan stelt de gemeente ieder jaar voor u pand(en) een nieuwe waarde vast.

Op de website van de gemeente www.heiloo.nl is via WOZ-portaal achtergrondinformatie beschikbaar over de WOZ. U kunt digitaal het taxatieverslag van uw woning of pand opvragen. Ook digitaal bezwaar maken tegen de WOZ-waarde behoort tot de mogelijkheden.

Als u denkt dat u de aanslag door een te laag inkomen niet kunt betalen, dan kunt u kwijtschelding aanvragen door gebruik te maken van een aanvraagformulier. Dit aanvraagformulier kunt u krijgen bij de receptie van het gemeentehuis. U kunt het ook aanvragen via telefoonnummer (072) 53 56 618. Voor meer informatie over kwijtschelding kunt u ook de website van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier raadplegen (www.hhnk.nl).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een medewerker van Bureau Belastingen van de gemeente Heiloo, telefoonnummer 072 535 66 66.

Dinsdag 19 februari 2008 − bron: Gemeente Heiloo

2021-04-20 Gratis omruilactie rolcontainers
2021-04-19 De Aldi komt naar Heiloo
2021-04-13 Brand in woning Heiloo, ÊÊn persoon naar ziekenhuis
2021-04-13 Bewoner gewond bij woningbrand
2021-04-13 Grootschalige MONO-campagne in Noord-Holland
2021-04-13 De Burger- en Ondernemerspeiling
2021-04-09 In gesprek over inbreilocaties Heiloo
2021-03-30 Werken aan de herinrichting van de Vennewatersweg
2021-03-26 The Opposites ontvangen Edison Pop Oeuvreprijs

Meer nieuws met afval gemeente gemeentehuis hond honden korting woning zon


Bron: 🤭😁 Mr Relax 😁🤭
bron: 🤭😁 Mr Relax 😁🤭
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn