Nieuws

Leden Wmo-platform benoemd

ARCHIEF: Donderdag 21 februari 2008 Het college van burgemeester en wethouders van Heiloo heeft deze week de negen leden van het Wmo-platform officieel benoemd. Het platform zal de gemeente adviseren over diverse onderdelen van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Het Wmo-platform is in het leven geroepen nadat de gemeenteraad van Heiloo tijdens haar vergadering van 3 december jl. de Verordening cliënt- en burgerparticipatie Wmo heeft vastgesteld. De oprichting van het platform past in de Strategische Visie van de gemeente en het Collegeprogramma, waarin staat dat inwoners meer bij plan- en beleidsvorming dienen te worden betrokken.

Het platform gaat de gemeente adviseren over negen prestatievelden die zijn opgenomen in de Wmo. Daarbij gaat het onder andere om het bevorderen van de sociale samenhang en leefbaarheid in het dorp, het bevorderen van deelname aan het maatschappelijk verkeer van mensen met een beperking en het bevorderen van verslavingsbeleid.

Het Wmo-platform bestaat uit negen leden. De heer H. Swart, mevrouw M. Theunisz en de heer E. Bijkerk vertegenwoordigen respectievelijk de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen en Katholieke Bond van Ouderen, de Denktank en de Cliëntenraad Wet werk en bijstand. De dames M. de Groot-Pijper, J. Mans, C.P.M. Sombroek, A. de Rooij en P. Egelie en de heer J. Wittebrood hebben een vrije zetel.

Het Wmo-platform vergadert ongeveer zes keer per jaar.

Donderdag 21 februari 2008 − bron: Gemeente Heiloo

2021-09-14 Geen besluitvorming over aansluiting A9 bij Heiloo
2021-09-13 De Duif speelt zwerfafvalbingo op landelijke World Cleanup day
2021-09-09 Man stapt naar de rechter omdat de buren opeens met het hele gezin in de schuur zijn gaan wonen.
2021-09-06 ’De mensen gillen om woningen’.
2021-08-17 250 mensen positief getest op corona: opnieuw een lichte daling
2021-08-15 ’Via schaken leer je, dat er verschillende oplossingen zijn’.
2021-08-11 Den Helder vraagt om onderzoek naar geroofd joods vastgoed.
2021-08-10 277 mensen positief getest op corona: daling zet door
2021-08-09 Al onze officiële publicaties online

Meer nieuws met gemeente gemeenteraad ijs kerk vis wethouder


Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: Richard v.d. Veldt
bron: Richard v.d. Veldt
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn