Nieuws

Vrijwilligers gezocht voor inventarisatie Laag Holland

ARCHIEF: Maandag 31 maart 2008 Landschap Noord-Holland zoekt vrijwilligers voor het inventariseren van alle groene landschapselementen in het zuidwestelijke deel van Laag Holland en de Stelling van Amsterdam. Wanneer deze inventarisatie klaar is, staan alle landschapselementen in beide gebieden op de kaart. Op 15 en 16 april zijn er informatieavonden.

Nationaal Landschap Laag Holland is het open polderlandschap tussen Amsterdam, Castricum en Hoorn. Het landschap kent vele waardevolle elementen: houtsingels, dijken, poelen, boomgaarden, bosjes, solitaire bomen en rietkragen. De elementen in het landschap in de groene zone rond de Stelling van Amsterdam zijn voornamelijk houtsingels, dijken, poelen, liniewallen, boomgaarden, bosjes en solitaire bomen, knotbomen en rietkragen.

Deze elementen kleden het landschap aan en geven de streek een unieke, herkenbare uitstraling. Behalve de cultuurhistorische en landschappelijke waarden hebben deze elementen ook natuurwaarde. Ze bieden voor veel vogels en kleine zoogdieren de noodzakelijke schuil- en broedplaatsen. Het doel van de inventarisatie is het in kaart brengen van de verschillende landschapselementen, het aantal en de huidige toestand. Aan de hand van deze gegevens kan beleid worden afgestemd waarmee de elementen voor de toekomst kunnen worden behouden.

Het te inventariseren gebied van Laag Holland ligt in de regio Zaanstad, Graft - de Rijp, Wormerland, Castricum tot aan Heiloo. In de gemeente Heiloo wordt het gehele buitengebied in kaart gebracht. Bij de Stelling ligt de nadruk rond de plaatsen Krommeniedijk, Haarlem en Hoofddorp en zo verder tot Muiden. De uitvoering start in april en vrijwilligers voeren de inventarisatie uit. De vrijwilligers gaan in duo’s of alleen het veld in en nemen een veldgids en verrekijker mee. Zij registreren vanaf de openbare weg van alle elementen o.a. de soort, hoogte en soortenrijkdom.

Lijkt het u leuk om mee te helpen met onze inventarisatie? Er vinden twee instructiebijeenkomsten plaats in Castricum. Op dinsdagavond 15 april is de avond gericht op de Stelling van Amsterdam, op woensdagavond 16 april is deze gericht op Laag Holland. Wanneer u interesse heeft en enige kennis van natuur en landschap, kunt u contact opnemen met Arthur Schaafsma van Landschap Noord-Holland, 0251-66 22 52. U kunt ook een e-mail sturen naar: a.schaafsma@landschapnoordholland.nl. Zodra u zich heeft aangemeld, ontvangt u nadere informatie over plaats en tijdstip van de bijeenkomst.

Deze inventarisatie wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Ministerie van VROM, Gebiedsbureau Nationaal Landschap Laag Holland, het VSBfonds en de Nationale Postcode Loterij.

Maandag 31 maart 2008 − bron: Landschap Noord-Holland

2021-10-25 Ben jij ook zo gek op het bordspel 30 Seconds?
2021-10-18 Uitreiking Oeuvreprijs 2021 in de Grote Kerk
2021-10-16 Negen vragen en antwoorden over de Amsterdam Marathon op zondag
2021-10-15 Plantestafette
2021-10-14 Officiële start Jongerenraad met launch event
2021-10-13 Unieke lesmethode in Nederland start in Bergen en Heiloo
2021-10-13 Groene Straten Gezocht
2021-10-12 Eenrichtingsverkeer in Limmer deel van nieuwbouwwijk Zandzoom.
2021-10-11 College presenteert sluitende begroting 2022

Meer nieuws met aris bar bomen boom dier dieren gemeente loterij polder vogel vrijwillig zon


Bron: Martyna
bron: Martyna
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: Gijs Nolet
bron: Gijs Nolet
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn