Nieuws

Woonplaatsbesluit Heiloo vastgesteld

ARCHIEF: Dinsdag 22 april 2008 Burgemeester en wethouders maken bekend dat in de raadsvergadering van 7 april 2008 het woonplaatsbesluit Heiloo is vastgesteld.

Het woonplaatsbesluit is genomen zodat het in de toekomst makkelijker wordt om gegevens uit te wisselen en op te vragen. Op die manier hoeft u als u contact heeft met de overheid niet steeds dezelfde gegevens door te geven. En bij het beantwoorden van vragen kunnen medewerkers van de gemeente met één druk op de knop direct alle belangrijke informatie vinden.

Om de dienstverlening nog efficiënter te laten verlopen, doet de gemeente een aantal technische aanpassingen. Eén van de eerste maatregelen hiervoor is de wettelijke invoering van de Basisregistraties voor adressen en gebouwen (BAG), waaronder het woonplaatsbesluit. Hoewel voor iedereen wel duidelijk is in welke plaats hij of zij woont, zijn vroeger de precieze grenzen van woonplaatsen niet vastgelegd. Met het woonplaatsbesluit is dit voor Heiloo nu geregeld.

Dit besluit is in Heiloo onderdeel van het project Andere Overheid. De gemeente heeft in 2007 ambities vastgesteld voor het verbeteren van de dienstverlening. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar het contact met klanten en waar dit optimaler kan. Ook komen de bestemmingsplannen op internet te staan, zodat u die vanaf huis kunt raadplegen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw C. Hogendoorn van de afdeling Organisatieondersteuning, telefoonnummer 072 535 66 20.

Dinsdag 22 april 2008 − bron: Gemeente Heiloo

2021-10-27 Schoolplein Paulus Kindcentrum stukje groener
2021-10-26 Doe mee aan de plat estafette
2021-10-25 Ben jij ook zo gek op het bordspel 30 Seconds?
2021-10-15 Plantestafette
2021-10-14 Officiële start Jongerenraad met launch event
2021-10-13 Unieke lesmethode in Nederland start in Bergen en Heiloo
2021-10-13 Groene Straten Gezocht
2021-10-12 Eenrichtingsverkeer in Limmer deel van nieuwbouwwijk Zandzoom.
2021-10-11 College presenteert sluitende begroting 2022

Meer nieuws met bouw bouwen gemeente wethouder


Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: Richard v.d. Veldt
bron: Richard v.d. Veldt
Bron: Marko Tesselaar
bron: Marko Tesselaar