Nieuws

Volgende fase nieuwbouw Zuiderloo ingegaan

ARCHIEF: Donderdag 14 augustus 2008 Drie van de vier ontwerpuitwerkingsplannen voor het woningbouwproject Zuiderloo in Heiloo gaan 20 augustus de inspraakprocedure in. Vanaf die dag zijn de plannen voor de bouw van 117 woningen zes weken lang op het gemeentehuis of op de website van Heiloo in te zien en kunnen mensen zienswijzen indienen.

Het ontwerpuitwerkingsplan 3 voor 107 woningen komt later ter inzage. De omwonenden hebben tegen die conceptplannen veel zienswijzen ingediend. Veel bezwaren hadden betrekking op een complex goedkopere huurwoningen achter de huizen op de hoek Kennemerstraatweg en Zevenhuizerlaan: te massaal en te dicht op de bestaande woningen. Dat is inmiddels deels aangepast: er komt een extra groenstrook tussen de bestaande en de nieuwe woningen. Dezelfde klachten hadden betrekking op het geplande complex bij de Spanjaardslaan. Dat komt in het ontwerpuitwerkingsplan zes meter verder van de bestaande bebouwing af.

Zie ook de website van de Gemeente Heiloo.

Donderdag 14 augustus 2008 − bron: Noordhollands Dagblad

2021-12-02 Ruim 40 procent minder restafval dan vorig jaar
2021-12-02 Heiloo onder de 100 kilo restafval per jaar.
2021-11-30 Dierenbescherming naar de rechter om opvang dieren af te dwingen
2021-11-29 Fietser aangereden
2021-11-23 Nieuw plan Zandzoom moet in het voorjaar klaar zijn.
2021-11-16 Webinars voor energiebesparing en isolatie
2021-11-16 Collectieve zorgverzekering via de gemeente
2021-11-09 Bijna geen sociale woningbouw in Heiloo tot eind volgend jaar.
2021-11-05 Beleid bijtincidenten vastgesteld

Meer nieuws met bouw gemeente gemeentehuis kennemerstraatweg woning zandzoom zuiderloo


Bron: Gemeentebelangen Heiloo
bron: Gemeentebelangen Heiloo
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: Richard v.d. Veldt
bron: Richard v.d. Veldt