Nieuws

Geen raadsonderzoek naar stationsomgeving

ARCHIEF: Dinsdag 7 oktober 2008 Er hoeft geen raadsonderzoek te komen naar de ontwikkeling van het nieuwe stationscentrum in Heiloo. Dat staat in het rapport dat de commissie Vooronderzoek stationsomgeving Heiloo op maandag 6 oktober aan de raad heeft aangeboden. De commissie ziet wel een aantal verbeterpunten voor de gemeente.

De gemeenteraad besloot in juni van dit jaar om een vooronderzoek in te stellen naar het tekort op de exploitatiebegroting van het stationscentrum. Dat tekort is in een aantal jaren opgelopen tot 2,5 miljoen, 1 miljoen meer dan de kaderstelling van de raad.

De onderzoekscommissie, bestaande uit Theo van Beek (VVD), Robert Bosman (GroenLinks) en Hessel Hiemstra (CDA), bekeek de noodzaak van een raadsonderzoek aan de hand van vier deelonderwerpen: de uitvoering van het projectmanagement en risicobeheersing, financiële planning en control, de rol van het college van b&w en de rol van de raadscommissie en de raad. Conclusie van de vooronderzoekscommissie is dat er geen noodzaak is tot een raadsonderzoek, omdat de oorzaken van het tekort al tijdens het vooronderzoek voldoende duidelijk zijn geworden en omdat al een aantal verbetermaatregelen is genomen.

De commissie constateert in het vooronderzoek dat de gemeente Heiloo wel een aantal zwakke punten had in haar bedrijfsvoering. Het projectmanagement had beter aangepakt kunnen worden, vindt de commissie. Het duurde lang voordat er definitieve projectplannen waren opgesteld, terwijl de werkwijzen voor projectmatig werken beperkt zijn uitgevoerd. Daarnaast vindt de commissie dat de financiële planning en control niet gedegen was, waardoor de signalen van oplopende tekorten te laat binnenkwamen. Ook was het volgens de commissie verstandiger geweest om, in tenminste één geval, de raad hierover sneller te informeren. Inmiddels heeft de gemeente verbetermaatregelen in gang gezet. De raad en het college van b&w krijgen het advies om daar intensief aandacht aan te besteden.

Ook wat betreft de rol van het college en de raad ziet de vooronderzoekscommissie geen noodzaak om over de afgelopen periode een uitgebreid en kostbaar raadsonderzoek uit te voeren. Maar het college zou voortaan bij het starten van grote projecten goed moeten nagaan of de organisatie hier wel voor is toegerust en indien nodig daar passende maatregelen op moeten nemen.

Het vooronderzoek was voor de drie raadsleden een hele klus. Theo van Beek geeft aan dat, om antwoord te kunnen geven op de vragen van de raad, eigenlijk toch al heel wat onderzoek nodig was. ‘Maar het resultaat telt; we denken dat er een rapport ligt op basis waarvan de raad zich een oordeel kan vormen over het verloop van het project Stationscentrum en waaruit hij tevens een aantal goede lessen voor de toekomst kan trekken.’

De raad bespreekt het rapport van de commissie Vooronderzoek Stationsomgeving in een extra raadsvergadering op 29 oktober om 20.00 uur. Dan zal ook het college van burgemeester en wethouders reageren.

Dinsdag 7 oktober 2008 − bron: Gemeente Heiloo

2022-09-25 Meisje zwaargewond door trap van paard op manage
2022-09-04 Politie is bij 112-melding sneller in Bergen.
2022-09-01 Wie krijgt de verkeersdrukte voor de kiezen?
2022-08-26 Open monumentendagen op 10 en 11 september
2022-08-24 Egmond aan Zee nu ook bereikbaar met Alkmaarse deelscooter
2022-08-19 Ook deelscooters in Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo?
2022-08-16 Geinig geboortenboekje voor baby’s in BUCH
2022-08-10 Omgekeerde vlaggen in openbare ruimte
2022-08-07 Dode en meerdere gewonden na verkeersongeval in Sint Pancras

Meer nieuws met gemeente gemeenteraad rap station stationscentrum wethouder


Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: LAURA VVH
bron: LAURA VVH
Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman