Nieuws

Colleges Regio Alkmaar bundelen krachten

ARCHIEF: Vrijdag 7 november 2008 De colleges van de Regio Alkmaar (Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft-De Rijp, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Schermer) willen intensiever met elkaar samenwerken aan de toekomst van de regio. Om dit kracht bij te zetten hebben de colleges een intentieverklaring opgesteld waarin de doelen en randvoorwaarden voor samenwerking zijn gesteld.

De colleges hebben na een intensief traject van regionale afstemming op 4 november jl. ingestemd met de intentieverklaring. De colleges hebben besloten deze vorm van samenwerking tenminste tot eind 2009 vorm te geven en daarna te evalueren. In aanloop naar een speciale raadsbijeenkomst op 12 november over de regionale samenwerking wordt de intentieverklaring vrijgegeven voor de gemeenteraden.

Twee recente ontwikkelingen hebben bij de colleges geleid tot het besef dat gezamenlijk moet worden nagedacht over de ambities en visie voor de toekomst van de regio. De eerste is de ontwikkeling van een structuurvisie door de provincie Noord-Holland. In de structuurvisie zal de provincie haar ambities voor de komende 30 jaar vastleggen op het gebied van wonen, verkeer, economie, energie, natuur en landschap en welzijn. De regio heeft reeds haar eerste inbreng geleverd en blijft betrokken bij de verdere ontwikkeling van de structuurvisie.

De tweede is de kans die door het Rijk wordt geboden om zogenaamde verstedelijkingsafspraken te maken. Het Rijk wil voor de periode tussen 2010 en 2020 met een aantal regio’s in Nederland afspraken maken over woningbouw, bereikbaarheid, werken en groen.

Vrijdag 7 november 2008 − bron: Webregio.nl

2022-01-04 Opvallend: Ko Hemminga stapt over naar Heiloo-2000.
2022-01-03 Denken over de toekomst van kerkgebouwen
2021-12-30 Nieuwe, regionale sociale dienst gaat pas in 2023 echt aan de slag.
2021-12-22 Woonafspraken met huurders en Kennemer Wonen
2021-12-22 Vermoedens van zorgfraude? Meld het bij ons
2021-12-21 Meedoen aan proefproject
2021-12-20 3170 jaar oud landbouwwerktuig gevonden
2021-12-15 Oud-burgemeester Jan Stuifbergen (92) overleden
2021-12-14 3510 jaar oud landbouwwerktuig gevonden

Meer nieuws met bouw gemeente vis woning


Bron: Marko Tesselaar
bron: Marko Tesselaar
Bron: Gemeentebelangen Heiloo
bron: Gemeentebelangen Heiloo
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn