Nieuws

Verschuiven 50km grens Heiloo

ARCHIEF: Dinsdag 18 november 2008 De raad heeft besloten tot het verschuiven van de 50km-grens tussen Heiloo en Limmen. Dat gebeurt door het uitbreiden van de komgrens van Heiloo tot de komgrens van Limmen, zodat ze op elkaar aansluiten.

Het bord bebouwde kom Heiloo (verkeersbord H1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990) wordt verplaatst naar de grens van de bebouwing van Limmen. De gemeente heeft deze maatregel genomen om de snelheid op de Kennemerstraatweg terug te brengen van 80 km/uur naar 50 km/uur. Hierdoor wordt de veiligheid op de weg verbeterd.

Het besluit ligt met ingang van 19 november a.s. gedurende zes weken ter inzage bij de publieksbalie Bouwen en Wonen in het gemeentehuis. Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u, binnen zes weken na de dag van deze publicatie, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de gemeenteraad, Postbus 1, 1850 AA Heiloo.

Dinsdag 18 november 2008 − bron: Gemeente Heiloo

2021-10-25 Ben jij ook zo gek op het bordspel 30 Seconds?
2021-10-14 Officiële start Jongerenraad met launch event
2021-10-13 Unieke lesmethode in Nederland start in Bergen en Heiloo
2021-10-13 Groene Straten Gezocht
2021-10-12 Eenrichtingsverkeer in Limmer deel van nieuwbouwwijk Zandzoom.
2021-10-11 College presenteert sluitende begroting 2022
2021-10-08 Online enquête over participatie
2021-10-07 Inleveractie van messen 12 en 15 oktober 2021
2021-10-06 Vernietiging plan Zandzoom kost Heiloo zeker vier ton.

Meer nieuws met bouw bouwen gemeente gemeentehuis gemeenteraad kennemerstraatweg snelheid


Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: Richard v.d. Veldt
bron: Richard v.d. Veldt
Bron: Marko Tesselaar
bron: Marko Tesselaar