Nieuws

Nieuwe rotonde op Zeeweg

ARCHIEF: Dinsdag 9 december 2008 Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot het realiseren van een rotonde op de kruising Zeeweg-Ewisweg-Ringweg.

De gemeente heeft deze maatregel genomen omdat deze een betere doorstroming biedt waardoor de leefbaarheid wordt vergroot en de veiligheid verzekerd blijft. Daarnaast wordt in het nationaal verkeersveiligheidsplan ‘Duurzaam Veilig’ en in het lokale verkeersplan de voorkeur gegeven aan een rotonde boven de huidige kruispuntvorm.

Dit besluit ligt met ingang van 3 december a.s. gedurende zes weken ter inzage bij de publieksbalie Bouwen en Wonen in het gemeentehuis. Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u, binnen zes weken na de dag van deze publicatie, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 1, 1850 AA Heiloo. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een medewerker van de publieksbalie Bouwen en Wonen, telefoonnummer 072 535 66 66.

Dinsdag 9 december 2008 − bron: Gemeente Heiloo

2024-07-11 Bodycams onderdeel standaarduitrusting Boa’s
2024-07-10 De gemeenteraad nodigt u uit als Gast van de Raad
2024-07-09 Camerabewaking bij fietsenstalling station
2024-07-09 Vigo de Boer wordt nieuwe kinderburgemeester
2024-07-05 Politiek in Heiloo: Algemene Beschouwingen op 8 juli 2024
2024-07-03 Een klein gebaar maakt een groot verschil
2024-06-27 Op zoek naar verkoeling: deze gemeentes hebben de meeste schaduw
2024-06-17 Bijna helft inwoners Noord-Holland Noord is te zwaar
2024-06-03 Snoei overhangend groen voor makkelijk bereikbare wegen

Meer nieuws met bouw bouwen gemeente gemeentehuis rotonde wethouder zeeweg


Bron: Edward Neering
bron: Edward Neering
Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: Gemeentebelangen Heiloo
bron: Gemeentebelangen Heiloo