Nieuws

Nieuwe rotonde op Zeeweg

ARCHIEF: Dinsdag 9 december 2008 Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot het realiseren van een rotonde op de kruising Zeeweg-Ewisweg-Ringweg.

De gemeente heeft deze maatregel genomen omdat deze een betere doorstroming biedt waardoor de leefbaarheid wordt vergroot en de veiligheid verzekerd blijft. Daarnaast wordt in het nationaal verkeersveiligheidsplan ‘Duurzaam Veilig’ en in het lokale verkeersplan de voorkeur gegeven aan een rotonde boven de huidige kruispuntvorm.

Dit besluit ligt met ingang van 3 december a.s. gedurende zes weken ter inzage bij de publieksbalie Bouwen en Wonen in het gemeentehuis. Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u, binnen zes weken na de dag van deze publicatie, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 1, 1850 AA Heiloo. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een medewerker van de publieksbalie Bouwen en Wonen, telefoonnummer 072 535 66 66.

Dinsdag 9 december 2008 − bron: Gemeente Heiloo

2021-10-25 Ben jij ook zo gek op het bordspel 30 Seconds?
2021-10-15 Plantestafette
2021-10-14 Officiële start Jongerenraad met launch event
2021-10-13 Unieke lesmethode in Nederland start in Bergen en Heiloo
2021-10-13 Groene Straten Gezocht
2021-10-12 Eenrichtingsverkeer in Limmer deel van nieuwbouwwijk Zandzoom.
2021-10-11 College presenteert sluitende begroting 2022
2021-10-08 Online enquête over participatie
2021-10-07 Inleveractie van messen 12 en 15 oktober 2021

Meer nieuws met bouw bouwen gemeente gemeentehuis rotonde wethouder zeeweg


Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: Richard v.d. Veldt
bron: Richard v.d. Veldt
Bron: Marko Tesselaar
bron: Marko Tesselaar