Nieuws

Extra parkeerplaatsen Station

ARCHIEF: Maandag 22 december 2008 Het college van B&W heeft besloten aan de Nederlandse Spoorwegen vrijstelling te verlenen van de voorschriften van het geldende bestemmingsplan Stationsomgeving 1995 voor het uitbreiden van het Park & Ride-terrein.

Het betreft een uitbreiding met 60 (lang)parkeerplaatsen, direct ten westen van het NS-station Heiloo en in het verlengde van het huidige parkeerterrein. Het besluit met de daarbij behorende stukken ligt met ingang van maandag 29 december a.s. gedurende zes weken ter inzage bij de publieksbalie Bouwen en Wonen in het gemeentehuis.

Tegen het besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en wethouders van Heiloo, Postbus 1, 1850 AA Heiloo.

Maandag 22 december 2008 − bron: Gemeente Heiloo

2022-07-04 Een asielzoekerscentrum in Alkmaar?
2022-06-30 Heiloo vangt 175 asielzoekers op voor Noord-Holland Noord
2022-06-28 Bijeenkomst voor gastgezinnen Oekra├»ense vluchtelingen
2022-06-27 Gezocht: doeners voor meer groen in de gemeente
2022-06-24 Portefeuilleverdeling nieuwe college bekend
2022-06-23 Uiterste datum zonnepanelenactie 30 juni
2022-06-17 Afscheidsreceptie Elly Beens en Peter van Diepen
2022-06-15 Campagne moet criminaliteit in de vastgoedwereld aanpakken
2022-06-14 Willi helpt u verder met zoeken op de website

Meer nieuws met bouw bouwen gemeente gemeentehuis ijs station wethouder


Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: LAURA VVH
bron: LAURA VVH
Bron: Ezo Wolf
bron: Ezo Wolf