Nieuws

Ongerustheid over Beschermde Woonvormen GGZ

ARCHIEF: Woensdag 14 januari 2009 De woonvormen ‘beschermd wonen’ in Heiloo zijn gevestigd in een normale woonomgeving en bestemd voor cliënten in het eindtraject van hun behandeling bij GGZ Noord-Holland Noord.

Voor dit doel zijn eind 2008 vier woningen, gelegen in Vrieswijk, Termijen en Mariënstein, door GGZ NHN aangekocht. Bij een flink aantal bewoners van deze wijken veroorzaakt het grote ongerustheid. Er zijn echter ook bewoners, die positiever reageren. In een brief informeerde GGZ NHN omwonenden over de achtergronden van de vestiging van een beschermde woonvorm in hun buurt. Een informatiebijeenkomst, gehouden op 26 november, zou tot meer begrip moeten leiden bij degenen die hierover nog vragen hadden. De heer Dekker van GGZ NHN, manager cluster Heiloo: ,,De cliënten, die momenteel in de nieuwe vestigingen geplaatst zijn of worden, zijn mensen die langdurig stabiel zijn en die al langer in deze of in andere wijken van Heiloo woonachtig zijn. Met enige ondersteuning kunnen ze zelfstandig een huishouden voeren. Ze woonden voorheen in groepen van circa vijf mensen, maar door de wens ze meer privacy te bieden voldeed deze woonvorm niet meer. Door middel van maandelijkse evaluatiebijeenkomsten met omwonenden proberen wij begrip te kweken voor de situatie van de cliënten.”

Een flink aantal ongeruste bewoners uit Vrieswijk (52 van de 150 huishoudens, aldus de woordvoerder van bovengenoemde wijk) hoopt meer inzicht te krijgen in de gemeentelijke besluitvorming en/of die van GGZ NHN omtrent de twee nieuwe vestigingen van beschermd wonen in hun wijk, waarover zij vooraf niet gehoord zijn. En over de handhaving van de veiligheid en leefbaarheid in Vrieswijk en in de omliggende wijken Mariënstein en Termijen, waar eveneens twee beschermd woonvormen gevestigd zijn. Zij zijn het daarnaast niet eens met het late moment van de in hun ogen summiere en onvolledige informatievoorziening door GGZ NHN. ,,Na aandringen hebben wij van GGZ NHN vernomen, dat het op termijn mogelijk zou kunnen gaan om cliënten met een strafrechtelijke titel met psychiatrische- en/of verslavingsproblematiek. Er hebben in de korte tijd dat de nieuwe woonvorm in onze wijk bestaat helaas al twee incidenten plaatsgevonden,” aldus de woordvoerder van de verontruste bewoners. In brieven naar het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad en GGZ NHN, uitten zij hun bezorgdheid en bezwaren over de vier nieuwe beschermd woonvormen in de wijken. Zij menen, dat hun bezwaren meer kans hadden gemaakt, als de gemeente het bestemmingsplan eerder had geactualiseerd.

Wethouder Ouderkerken reageert: ,,Ik heb begrip voor de ongerustheid bij de bewoners en de gemeente streeft er dan ook naar om deze zorgen te verminderen. Wij hebben afspraken gemaakt met GGZ NHN dat er goede informatie en voorlichting wordt gegeven en dat we bij meerdere incidenten opnieuw met de raad van bestuur rond de tafel gaan zitten. De gemeente heeft vertrouwen in het professionele oordeel van GGZ NHN over welke cliënten er in deze huizen worden geplaatst. De vorm beschermd wonen voldoet aan de woonfunctie van het bestemmingsplan. Daarnaast hanteren wij het beleid, vastgelegd in de Regionale Woonvisie, waarin we zeggen dat er plaats moet zijn in Heiloo voor mensen uit de zogenaamde aandachtsgroepen. Daar vallen ook cliënten van GGZ NHN onder. De beschermd woonvorm wordt al ruim 25 jaar door GGZ NHN toegepast in Heiloo, bijvoorbeeld aan de Kanaalweg, de Kandelaar, Rondelaan en Hoghe Weijdt en er hebben zich in het verleden geen ernstige incidenten voorgedaan. Ons standpunt is, dat wij deze mensen een nieuwe plek in de maatschappij willen bieden. Het vertrouwen van omwonenden zal, door samen en met alle partijen in gesprek te blijven en met inzet van iedereen, langzaam moeten groeien.”

Woensdag 14 januari 2009 − bron: Uitkijkpost

2022-11-30 Bossen van wilgentakken in het water als schuilplaats voor vis.
2022-11-30 Brand in portiekflat in Alkmaar, vier appartementen onbewoonbaar
2022-11-29 Als de aansluiting op de A90 er is, krijgt Heiloo een knip in de Kanaalweg.
2022-11-28 Aanleg van visbossen in de Noorderneg
2022-11-26 Sportraad Heiloo heft zichzelf op.
2022-11-25 Pionieren in circulair maakonderwijs
2022-11-23 De onderduikvilla in Heiloo krijgt een informatiebord.
2022-11-23 Masterplan Heiloo: Raad en college wachten op elkaar.
2022-11-16 RES-monitor toont groei in duurzame energieopwekking

Meer nieuws met beren gemeente gemeenteraad ggz kanaalweg kerk nacht trouwen vis wethouder woning


Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: HEILOO-2000
bron: HEILOO-2000
Bron: Johan Kraakman
bron: Johan Kraakman
Bron: Op tv gezegd door
bron: Op tv gezegd door