Nieuws

Baggeren sloten

ARCHIEF: Dinsdag 10 februari 2009 Gisteren is Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gestart met het baggeren langs het fietspad Zandersloot, een aantal sloten tussen de oostrand van Heiloo en de A9 en enkele sloten tussen Heiloo en de Egmonder Binnenvaart.

Het baggeren is nodig om de aan- en afvoer van water te verbeteren en de waterkwaliteit op peil te houden. Dosco Baggerwerken uit Nibbixwoud voert het werk uit. De fa. Tijhuis ingenieurs uit Zwaag heeft het dagelijks toezicht. In totaal wordt ongeveer 4.000 m3 bagger verwijderd. De bagger is niet verontreinigd en wordt waar dat mogelijk is op de aanliggende oever gelegd. Op plaatsen waar dit niet kan, wordt de bagger afgevoerd naar het tijdelijke depot aan de Kanaaldijk in Heiloo. Waar de bagger wordt afgevoerd gebeurt dat met duwboten en kranen op enkele losplaatsen. Het werk duurt naar schatting twee maanden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer N. Roskam van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, telefoonnummer 0299 66 30 00.

Dinsdag 10 februari 2009 − bron: Gemeente Heiloo

2016-12-22 Vogelgriep rond gemeente
2016-10-10 Waterdag 2016 - Water en veiligheid
2015-09-10 Waterdag in Bergen, Castricum en Heiloo op 20 september
2015-03-10 Jubileumjaar 450 jaar Egmondermeer- en Bergermeer polder gestart
2014-06-15 Bijzondere fietstocht op Waterdag
2014-06-05 Langs waterpunten op Waterdag
2014-06-03 Herdenking 450 jaar polder
2014-05-14 Avond inlopen over water
2013-11-05 Watertafel bij Landschap Noord-Holland

Meer nieuws met baggeren hoogheemraadschap


Bron: Folkert Konijn
bron: Folkert Konijn