Nieuws

Intentieovereenkomst Zandzoom Zuid

ARCHIEF: Donderdag 19 maart 2009 Met het tekenen van een intentieovereenkomst zetten gemeente Castricum en Driessen Vastgoed BV een belangrijke stap naar woningbouw in het gebied Zandzoom Zuid in Limmen. De twee partijen spreken af te onderzoeken of het mogelijk is een gezamenlijk plan te maken en uiteindelijk te komen tot gezamenlijke realisatie van het project.

Zandzoom Zuid is onderdeel van het project Wonen in het Groen, een gezamenlijk initiatief van de Provincie Noord-Holland, gemeente Heiloo en de gemeente Castricum. Doel is het maken van een bijzonder woonlandschap. Het gaat hierbij om totaal 2.000 à 2.400 woningen; een nieuwe aansluiting op de A9 met de bijbehorende toegangswegen, 200 hectare natuur en/of waterberging en fiets- en wandelpaden.

Het gebied dat nu in het onderzoek betrokken wordt - kortweg Zandzoom Zuid genoemd - bevindt zich tussen de Westerweg en Kapelweg en het gebied tussen de Hogeweg en de Rijksweg. Aan de zuidzijde vormt de Burgemeester Nieuwenhuijsenstraat de grens en aan de noordzijde is de Pagenlaan/Visweg de grens. In deze gebieden staan circa 320 woningen gepland. De opzet van het plan moet passen binnen de eerder door de gemeenteraad vastgestelde uitgangpunten als woningbouwaantallen en beeldkwaliteit.

Een belangrijk punt is de aansluiting op de snelweg A9. Deze aansluiting is een randvoorwaarde voor de bouwontwikkeling. Hoewel de onderzoeken gestart zijn, wordt definitieve zekerheid over de aansluiting in de loop van 2010 verwacht. Ondanks dat er nog geen zekerheid is over de aansluiting A9 wordt er al wel volop nagedacht over de woningbouwplannen.

Donderdag 19 maart 2009 − bron: Gemeente Castricum

2022-09-26 Grote politieactie bij bedrijfspand
2022-09-01 Wie krijgt de verkeersdrukte voor de kiezen?
2022-06-17 Bier en bezinning tijdens derde dag Wandel4daagse Alkmaar
2022-03-25 Kits Oonlie moet klaslokalen voor kinderopvang in Heiloo ontruimen, zegt de rechter.
2022-03-21 Burgemeester Heldoorn wordt verkenner
2022-03-17 Misschien verandert er toch nog iets in Heiloo.
2021-12-06 Ongeval met vrachtwagen op A9
2021-11-23 Nieuw plan Zandzoom moet in het voorjaar klaar zijn.
2021-10-27 Geluidswal van zonnepanelen langs de A9 bij Heiloo.

Meer nieuws met zandzoom driessen limmen a9


Bron: Cultuurkoepel Heiloo
bron: Cultuurkoepel Heiloo
Bron: Edward Neering
bron: Edward Neering
Bron: Edward Neering
bron: Edward Neering
Bron: Anne Klijnstra
bron: Anne Klijnstra