Nieuws

ARCHIEF: Woensdag 25 maart 2009 De bekende Heiloose huisschilder A. Jensch was ook bekend als amateur-historicus. Zijn familie heeft zijn verzameling, inclusief een oude sleutel van de Witte Kerk, overgedragen aan de Historische Vereniging Oud Heiloo.

Zaterdagmiddag 14 maart, 14.00 uur: de familie Jensch arriveert bij de Oudheidkamer Heiloo in de Bergeonstraat. Vijf personen dragen zware dozen naar binnen. Bestuursleden van de Historische Vereniging Oud Heiloo ontvangen hen verwachtingsvol. De Heer Antoon Jensch, overleden in 1994, was immers een enthousiast verzamelaar van allerlei zaken die betrekking hebben op de geschiedenis van Heiloo. Hij organiseerde destijds tentoonstellingen in de Witte Kerk en was ook degene die het uurwerk van de klok van de Witte Kerk gedurende vijftig jaar onderhield. Tevens was de heer Jensch betuurslid van Oud Heiloo. Hij filmde zelf, hetgeen heeft geresulteerd in een grote doos 8 mm-filmmateriaal. Een doos en een kist bevatten een grote collectie foto’s, ansichtkaarten en ander beeldmateriaal, waarvan in enkele gevallen de datering teruggaat tot voor 1900. Er zijn ook boeken bij, onder andere oude uitgaven van gedichten van Nicolaas Beets. De heer Jensch had daarnaast een knipselarchief aangelegd met knipsels uit kranten en tijdschriften die markante gebeurtenissen in Heiloo betreffen.

Woensdag 25 maart 2009 − bron: Uitkijkpost

2024-06-04 Vaker fietsen, vergroenen en rustig rijden in de stad.
2024-04-25 Programma Herdenking 4 mei 2024
2024-04-25 Waarderingsspeld voor Jacob Ouderkerken
2024-01-17 Cultuurkoppels zoals De Beun met de Muziekschool?
2023-12-12 Voordelige zorgverzekering voor minima
2023-04-26 7 dames Koninklijk Onderscheiden in Heiloo tijdens Lintjesregen
2023-04-20 Dodenherdenking 4 mei 2023
2023-02-08 Inwonersbijeenkomst over opvang van vluchtelingen
2023-02-02 De klok van de Witte Kerk was stuk: klepel gebroken.

Meer nieuws met collectie histori witte kerk


Bron: Fred Dellemijn
bron: Fred Dellemijn
Bron: Jacco Tuijn
bron: Jacco Tuijn
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: 112 Noord Holland
bron: 112 Noord Holland