Nieuws

Onderscheidingen vrijwilligers Rode Kruis

ARCHIEF: Woensdag 25 maart 2009 Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de afdeling Heiloo van het Nederlandse Rode Kruis werd aan een aantal vrijwilligers een onderscheiding uitgereikt.

De dames van Hoorn- Verstegen, Voor in ’t Holt- Vis en van der Sluis- De Grand kregen hun onderscheiding voor dertig jaar vrijwilligerschap bij de Speel-O-Theek. De heer de Backker ontving de onderscheiding voor tien jaar vrijwilliger, eveneens bij de Speel-O-Theek. Ook mevrouw Post- Meijer kreeg een onderscheiding. Zij organiseert al tien jaar de Telefooncirkel. De lintjes en de draagspelden werden opgespeld door burgemeester Romeyn, daarbij geassisteerd door mevrouw Visser namens het bestuur van de afdeling Heiloo. De bijbehorende oorkonde werd overhandigd namens het bestuur van de Landelijke Vereniging Het Rode Kruis te Den Haag. Voorafgaand had de burgemeester een anekdotische speech gehouden. Hij prees het werk van de vrijwilligers gedurende het 150-jarig bestaan van het Rode Kruis in het algemeen. Meer in het bijzonder sprak hij zijn waardering uit voor de vrijwilligers van het Rode Kruis Afdeling Heiloo. Aansluitend sprak mevrouw Visser een persoonlijk woordje tot de jubilarissen en droeg zij een toepasselijk gedicht voor. Ook mevrouw Houtenbos- Stroet kwam in aanmerking voor de onderscheiding van dertig jaar vrijwilliger. Zij is actief bij de Sociale Activiteiten. Vice-voorzitter Van der Schuyt prees zich gelukkig met zoveel toegewijde vrijwilligers in de afdeling en benadrukte nog eens het grote belang van al onze vrijwilligers voor de inwoners van Heiloo.

Woensdag 25 maart 2009 − bron: Uitkijkpost

2022-06-28 Bijeenkomst voor gastgezinnen Oekraïense vluchtelingen
2022-05-04 Financiële bijdrage voor vier culturele organisaties
2022-05-03 7 inwoners Heiloo Koninklijk Onderscheiden
2022-02-16 Burenoverlast? Zorg dat het niet uit de hand loopt
2022-01-10 Drieduizend bollen geplant in natuurgebieden Heiloo
2021-10-04 Vrijwilligers bedankt!
2021-07-12 Kasten AED’s vernieuwd met pincode
2021-07-12 De kasten van de AED’s vernieuwd met pincode
2021-06-17 Landschap Noord-Holland zoekt PR vrijwilliger

Meer nieuws met onderscheiding vrijwilliger rode kruis


Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: Maikel Sombroek
bron: Maikel Sombroek
Bron: De Foresters
bron: De Foresters
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn