Nieuws

Voorontwerpbestemmingsplan Zuidwest

ARCHIEF: Dinsdag 14 april 2009 Op maandag 11 mei is er een inloopavond in het gemeentehuis over het voorontwerpbestemmingsplan Zuidwest. Dit plan ligt vanaf donderdag 16 april gedurende zes weken ter inzage, in deze periode kunnen inspraakreacties worden ingediend.

Het plangebied van het voorontwerpbestemmingsplan Zuidwest omvat het zuidwestelijk deel van de bebouwde kom van Heiloo. Het betreffende gebied wordt in het noorden begrensd door de Zeeweg, in het oosten door de spoorlijn en ten dele door de Westerweg, in het zuiden door de Vennewatersweg en in het westen door de Zuiderneg en het Malevoort. Met het voorontwerpbestemmingsplan Zuidwest worden (delen van) zeven bestemmingsplannen geactualiseerd. Het nieuwe bestemmingsplan is conserverend van aard, wat inhoudt dat de bestaande situatie of wat al is vergund, als uitgangspunt is genomen bij het bestemmen.

De bestemming ‘wonen’ is de meest voorkomende bestemming in het plangebied. De bebouwing aan de Westerweg is voor het grootste gedeelte ondergebracht in de bestemming ‘gemengd’, waarbinnen meer mogelijk is dan wonen alleen. De voortuinen zijn veelal bestemd als ‘tuin’. Op het overige deel van de erven kunnen binnen de bestemming ‘wonen’ of ‘gemengd’ aan- en uitbouwen en bijgebouwen worden gebouwd. Overige functies in het plangebied zijn onder andere de bestemming ‘maatschappelijk’, ‘centrum’, ‘sport’ en ‘bedrijf’.

De ruimtelijke ontwikkelingen en de bestaande projecten, waaronder zogeheten locaties ‘Hoog en Laag’ en ‘De Stolp’, aan de westzijde van het stationsgebied zijn op de plankaart ingetekend. Het recent onherroepelijk geworden bestemmingsplan Kopbebouwing Pastoor van Muijenweg is daarnaast in het geheel overgenomen in het voorontwerpbestemmingsplan. Verder is het reeds grotendeels gerealiseerde nieuwbouwproject ‘het Zeskant’ en de modernisering van het wijkwinkelcentrum “het Hoekstuk” in het voorontwerpbestemmingsplan opgenomen.

Op maandag 11 mei is er een inloopavond over het voorontwerpbestemmingsplan Zuidwest. Op deze avond is er gelegenheid om op informele wijze informatie te krijgen over het plan. Ook zijn er medewerkers van de gemeente aanwezig om vragen te beantwoorden. Deze inloopavond is tussen 19.00 en 21.00 uur in de kantine van het gemeentehuis, ingang Raadhuisweg.

Dinsdag 14 april 2009 − bron: Gemeente Heiloo

2021-09-14 Geen besluitvorming over aansluiting A9 bij Heiloo
2021-07-16 Start herinrichting Vennewatersweg verschoven naar zomer 2022
2021-07-08 Heiloo geeft groen licht voor 57 woningen aan zuidkant
2021-06-28 Jongeren krijgen eigen mobiele hangplek
2021-04-09 In gesprek over inbreilocaties Heiloo
2021-03-30 Werken aan de herinrichting van de Vennewatersweg
2021-03-26 Nieuw bestemmingsplan Aansluiting A9
2021-03-11 Kerkelaan en Belieslaan aangepakt
2021-03-10 De Vennewatersweg kan op de schop, zegt de politiek in Heiloo.

Meer nieuws met bestemmingsplan zuidwest zeeweg westerweg vennewatersweg zuiderneg malevoort hoog en laag stolp pastoor van muyen


Bron: Edward Neering
bron: Edward Neering
Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: HEILOO-2000
bron: HEILOO-2000
Bron: Victor Alberts
bron: Victor Alberts