Nieuws

Voorontwerpbestemmingsplan Zuidwest

ARCHIEF: Dinsdag 14 april 2009 Op maandag 11 mei is er een inloopavond in het gemeentehuis over het voorontwerpbestemmingsplan Zuidwest. Dit plan ligt vanaf donderdag 16 april gedurende zes weken ter inzage, in deze periode kunnen inspraakreacties worden ingediend.

Het plangebied van het voorontwerpbestemmingsplan Zuidwest omvat het zuidwestelijk deel van de bebouwde kom van Heiloo. Het betreffende gebied wordt in het noorden begrensd door de Zeeweg, in het oosten door de spoorlijn en ten dele door de Westerweg, in het zuiden door de Vennewatersweg en in het westen door de Zuiderneg en het Malevoort. Met het voorontwerpbestemmingsplan Zuidwest worden (delen van) zeven bestemmingsplannen geactualiseerd. Het nieuwe bestemmingsplan is conserverend van aard, wat inhoudt dat de bestaande situatie of wat al is vergund, als uitgangspunt is genomen bij het bestemmen.

De bestemming ‘wonen’ is de meest voorkomende bestemming in het plangebied. De bebouwing aan de Westerweg is voor het grootste gedeelte ondergebracht in de bestemming ‘gemengd’, waarbinnen meer mogelijk is dan wonen alleen. De voortuinen zijn veelal bestemd als ‘tuin’. Op het overige deel van de erven kunnen binnen de bestemming ‘wonen’ of ‘gemengd’ aan- en uitbouwen en bijgebouwen worden gebouwd. Overige functies in het plangebied zijn onder andere de bestemming ‘maatschappelijk’, ‘centrum’, ‘sport’ en ‘bedrijf’.

De ruimtelijke ontwikkelingen en de bestaande projecten, waaronder zogeheten locaties ‘Hoog en Laag’ en ‘De Stolp’, aan de westzijde van het stationsgebied zijn op de plankaart ingetekend. Het recent onherroepelijk geworden bestemmingsplan Kopbebouwing Pastoor van Muijenweg is daarnaast in het geheel overgenomen in het voorontwerpbestemmingsplan. Verder is het reeds grotendeels gerealiseerde nieuwbouwproject ‘het Zeskant’ en de modernisering van het wijkwinkelcentrum “het Hoekstuk” in het voorontwerpbestemmingsplan opgenomen.

Op maandag 11 mei is er een inloopavond over het voorontwerpbestemmingsplan Zuidwest. Op deze avond is er gelegenheid om op informele wijze informatie te krijgen over het plan. Ook zijn er medewerkers van de gemeente aanwezig om vragen te beantwoorden. Deze inloopavond is tussen 19.00 en 21.00 uur in de kantine van het gemeentehuis, ingang Raadhuisweg.

Dinsdag 14 april 2009 − bron: Gemeente Heiloo

2019-02-13 Laatste puntjes op de ‘i’ werk Malevoort
2019-02-13 Advies gemeente: 'U kunt ook buitenom rijden'.
2019-02-06 Glad op de wegen? Dit moet je doen
2018-12-20 Ontwerpbestemmingsplan Westerweg 338a in procedure
2018-11-26 Bestemmingsplan Noordergeestkerk onherroepelijk
2018-05-28 Verdeeldheid om 'gevaarlijke' wegversmallingen in Heiloo: "Dit is vragen om ongelukken"
2018-05-14 Wat vindt u van landschappelijke waarde in het buitengebied van Heiloo?
2018-05-03 Bouw afslag A9 bij Heiloo voorlopig uitgesteld
2018-05-03 Verkeersmaatregelen Zevenhuizerlaan, Stationsweg en Kerkelaan

Meer nieuws met bestemmingsplan zuidwest zeeweg westerweg vennewatersweg zuiderneg malevoort hoog en laag stolp pastoor van muyen


Bron: Traumaheli-MMT.nl
bron: Traumaheli-MMT.nl
Bron: Jan Vos
bron: Jan Vos
Bron: StalSprenkeling
bron: StalSprenkeling
Bron: HEILOO-2000
bron: HEILOO-2000