Nieuws

ARCHIEF: Dinsdag 8 september 2009 Agrariërs komen morgen met kilo’s kaas, dozen eieren, kistjes tomaten, paprika’s en druiven naar Heiloo. LTO Noord houdt dan haar jaarlijkse oogstdankdag, die 77 jaar geleden voor het eerst werd georganiseerd door de Katholieke Nederlandsche Boeren- en Tuindersbond (KNBTB).

Het thema van de „traditionele oogstdankdagen voor agrariërs”, afgelopen zondag en morgen, is dit jaar ”Crisis en kans”, meldt LTO Noord. Jan van Paassen (74), voorzitter van de werkgroep Oogstdankdagen Heiloo: „Het niet-materiële krijgt een kans. Mensen worden opgeroepen anderen in moeilijkheden te helpen – door hen bedrijfsmatig te ondersteunen bijvoorbeeld.”

De activiteiten vinden plaats in en rond de bedevaartskapel van Onze Lieve Vrouw ter Nood, kapellaan in Heiloo. Voorganger is oud-vicaris G.P.M. Geukers. De muzikale begeleiding werd op zondag verzorgd door ritmisch koor, Heilig Hart uit De Noord en op woensdag door het Convocamuskoor uit Schoorl.

Dinsdag 8 september 2009 − bron: Reformatorisch Dagblad

2018-05-14 Wat vindt u van landschappelijke waarde in het buitengebied van Heiloo?
2013-11-14 Station OLV Ter Nood opgeheven
2012-12-17 Kerstwandeling langs historische plekken
2012-07-09 Elektrisch rijden krijgt impuls
2012-05-16 Jongeren op zomerkamp voor missie
2012-04-20 Nieuwe formule voor Nachttocht
2011-08-23 Waterstand naar recordhoogte
2010-09-27 Vormsel-spirit-dag bij Heiligdom
2010-03-02 Vijftig uur Heiloo in beeld

Meer nieuws met agrariers olv ter nood