Nieuws

Brunch voor mantelzorgers

ARCHIEF: Dinsdag 15 september 2009 Als u langdurig en onbetaald zorgt voor een ander, nodigt de Gemeente Heiloo u als mantelzorger van harte uit om gratis deel te nemen aan een brunch. Men wil mantelzorgers waardering tonen voor hun belangeloze inzet en hen in het zonnetje zetten.

U kunt tijdens de brunch praten met andere mantelzorgers, maar ook contact leggen met organisaties, die hulp en ondersteuning kunnen geven. Op 8 november zijn behalve twee wethouders ook medewerkers aanwezig van het loket MO, Stichting Welzijn Heiloo (voorheen Ouderenwerk), het Mantelzorgcentrum en het Steunpunt Mantelzorg Noord-Kennemerland.

De landelijke Dag van de Mantelzorg is op 10 november. Veel organisaties, die mantelzorgers ondersteunen, organiseren activiteiten op of rond de Dag van de Mantelzorg. De slogan van de Dag van de Mantelzorg 2009 is Mantelzorg? Doe het samen! Mantelzorgers kunnen een beroep doen op hulp van buren, familie, vrijwilligers, organisaties en bedrijven. Zo kunnen mantelzorgers de last van de zorg verdelen en een netwerk vormen rond degene die verzorgd wordt. In de praktijk blijkt dit lastig en veel mantelzorgers hebben het gevoel er alleen voor te staan. Als het niet lukt om zelf mensen te vinden, die kunnen helpen, zijn er organisaties die daarbij een helpende hand kunnen bieden.

De brunch vindt plaats op zondag 8 november van 11.00 tot 12.30 uur in restaurant Klein Varnebroek aan De Omloop 22 te Heiloo. Voor deze brunch moet u zich aanmelden. Uw aanmelding kunt u doen door te bellen met een medewerker van het loket MO van de gemeente, telefoonnummer 072 535 67 00 of door een e-mail te sturen naar wmo@heiloo.nl. U kunt hier ook terecht voor meer informatie.

Dinsdag 15 september 2009 − bron: Gemeente Heiloo

2022-02-10 Een website om afspraakjes te maken in de buurt: een wandeling, even sporten.
2021-11-03 Mantelzorgcentrum stopt op 1 januari 2022
2021-10-25 ’Uitrusten doe ik wel als ik dood ben’.
2021-05-21 Kans om een mantelzorger in ’t zonnetje te zetten
2021-05-21 Vacature Bestuurder Adviesraad Sociaal Domein
2021-05-03 Keukenbrandje bij mantelzorgcentrum
2021-04-13 De Burger- en Ondernemerspeiling
2020-10-14 Nieuwe reeks meet-ups moeten mantelzorg beter bespreekbaar maken
2020-10-12 Uw mantelzorger in ‘t zonnetje zetten

Meer nieuws met mantelzorg welzijn


Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: Heiloo-Online
bron: Heiloo-Online