Nieuws

Subsidieregeling Laag Holland opengesteld

ARCHIEF: Donderdag 17 september 2009 Gemeenten, scholen en organisaties op gebied van natuur, landschap, landbouw en recreatie kunnen subsidie aanvragen voor kleinschalige activiteiten in het Nationale Landschap Laag Holland. Voor 2009 is er bijna 200.000 euro gereserveerd voor activiteiten in dit bijzondere gebied tussen Amsterdam, Zaanstad, Alkmaar en Hoorn.

Laag Holland kreeg in 2006 de status van Nationaal Landschap. Nederland telt twintig Nationale Landschappen. De overheid wil deze landschappen beschermen tegen de oprukkende verstedelijking, zodat we er ook in de toekomst nog van kunnen genieten. Laag Holland wordt vooral geroemd om het zeer open landschap, de grote rijkdom aan weide- en moerasvogels, het geometrische inrichtingspatroon van de droogmakerijen en historische watergangen in het veenweidegebied. Dit deel van Noord-Holland komt het meest overeen met het beeld dat in binnen- en vooral het buitenland van Holland bestaat.

Met de subsidieregeling wil de provincie zorgen dat het gebied zijn mooie karakter behoud en verder ontwikkeld en meer mensen bekend raken met de kernkwaliteiten van het gebied. Het geld uit de subsidieregeling is bedoeld voor:
- Plan- en projectvoorbereiding, onder meer door ondersteuning bij het opstellen van landschapsontwikkelingsplannen, marktonderzoeken en haalbaarheidsstudies.
- Kennis- en bekendheidsvergroting, onder meer door ondersteuning bij het opstellen van voorlichtingsmateriaal en het organiseren van evenementen.
- Groene educatie, onder meer door ondersteuning bij het organiseren van educatieve bijeenkomsten op scholen en schoolbezoeken aan het gebied.

Subsidieaanvragen kunnen in de periode 1 november tot 31 december 2009 worden ingediend bij de provincie. Uiterlijk 15 maart 2010 worden de subsidies toegekend. Voor meer informatie over de subsidie kunt u terecht op het digitaal loket van de provincie Noord-Holland of op www.laagholland.nl

Donderdag 17 september 2009 − bron: Provincie Noord-Holland

2022-06-27 Gezocht: doeners voor meer groen in de gemeente
2022-04-05 Expositie Fotografie Marcel Witte in Gemeentehuis Heiloo
2021-12-20 3170 jaar oud landbouwwerktuig gevonden
2021-12-14 3510 jaar oud landbouwwerktuig gevonden
2021-10-26 Doe mee aan de plat estafette
2021-10-15 Plantestafette
2021-06-17 Landschap Noord-Holland zoekt PR vrijwilliger
2019-11-15 Bezoek gedeputeerde aan Heiloo
2019-06-14 Kennemer Wonen en Landschap Noord-Holland wonen 'duurzaam' samen

Meer nieuws met landschap laag holland


Bron: Gerard Oostermeijer
bron: Gerard Oostermeijer
Bron: HEILOO-2000
bron: HEILOO-2000
Bron: Gerard Oostermeijer
bron: Gerard Oostermeijer
Bron: Gerard Oostermeijer
bron: Gerard Oostermeijer