Nieuws

Risicojongeren beter volgen

ARCHIEF: Vrijdag 16 oktober 2009 De Verwijsindex Risicojongeren (VIR) is een digitaal signaleringssysteem dat vanaf 2010 gebruikt gaat worden. Instanties in Heiloo en omliggende regio gaan via dit systeem intensiever samenwerken om jongeren waarover zorg bestaat beter te volgen.

De verwijsindex risicojongeren (VIR) is onderdeel van de Wet op de jeugdzorg en treedt op 1 januari 2010 in werking. De VIR is een digitaal risicosignaleringssysteem met risicosignalen rondom een jongeren over gemeentegrenzen heen. Doel is om jeugdigen waar zorg over bestaat te volgen en in beeld te houden. De VIR bevat geen inhoudelijke informatie. Uit pilots blijkt dat de uitwisseling van informatie tussen de ketenpartners sneller op gang komt: vroegtijdige en gezamenlijke aanpak, netwerken werken efficiënter.

De lokale VIR moet gekoppeld worden aan de landelijke VIR. Om alles goed te regelen voor de periode tot 1 januari 2010 moeten alle gemeenten een aansluitovereenkomst ondertekenen; daarna is het wettelijk geregeld. In het convenant worden samenwerkingsafspraken tussen de gemeenten en de meldende instanties vastgelegd. Benaderde instanties in Heiloo hebben aangegeven dat zij het convenant zullen ondertekenen: scholen, GGD, Raad voor de Kinderbescherming en nog heel veel meer.

Hoeveel risicojongeren in Heiloo rondlopen is niet bekend gemaakt, aantallen worden niet genoemd. Het aantal vindt men niet belangrijk (al is het één kind dat snel geholpen kan worden); het is belangrijk dat er een platform is waar de meldende instanties elkaar vinden om zo efficiënter te kunnen handelen.

Vrijdag 16 oktober 2009 − bron: Gemeente Heiloo

2023-01-13 Jongeren zoeken knelpunten op fietspaden in Heiloo.
2022-11-14 Bijstandsgezinnen met thuiswonende jongeren niet meer gekort
2022-05-03 ’Baudet maakt de hele politiek belachelijk.
2022-03-01 Plek voor kwetsbare mensen aan de Kanaalweg
2022-02-08 Nieuwe Gouden Kans-trajecten voor jongeren
2021-12-08 Ben jij de inspirerende begeleider voor de jongerenraad?
2021-11-30 Heiloo sneed in de zorg om een miljoen te besparen.
2021-11-15 Jongeren steeds vaker geronseld als geldezel
2021-10-14 Officiële start Jongerenraad met launch event

Meer nieuws met jeugd jongeren


Bron: CDAfractieheiloo
bron: CDAfractieheiloo
Bron: Boerderij Ter Coulster
bron: Boerderij Ter Coulster
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: Tomas Jansma
bron: Tomas Jansma