Nieuws

Bestemmingsplan Noordoost ter inzage

ARCHIEF: Dinsdag 3 november 2009 Vanaf donderdag ligt het ontwerpbestemmingsplan Noordoost ter inzage voor een periode van zes weken. Het gebied Noordoost wordt begrensd door het spoor, de Kerkelaan, de Kennemerstraatweg, de Laan van Zeeman, de Nieuwe Plantagie, Frederica's hof en het Slimpad.

Met dit bestemmingsplan worden (delen van) zes bestemmingsplannen geactualiseerd. Het nieuwe bestemmingsplan is conserverend van aard, wat inhoudt dat de bestaande situatie of wat al is vergund, als uitgangspunt is genomen bij het bestemmen. Het plangebied is grotendeels bestemd als ‘Wonen’. De bebouwing met gemengde functies aan de Heerenweg, Van Aostastraat en Kennemerstraatweg is voor het grootste gedeelte ondergebracht in de bestemming ‘Gemengd’, waarbinnen meer mogelijk is dan alleen wonen. De voortuinen zijn veelal bestemd als ‘Tuin’. Op het overige deel van de erven kunnen binnen de bestemming ‘Wonen’ of ‘Gemengd’ aan- en uitbouwen en bijgebouwen worden gebouwd. Winkelhof ’t Loo en een aantal winkels tussen de Witte Kerk en de Van Aostastraat zijn bestemd als ‘Centrum’. De omliggende parkeerterreinen zijn ondergebracht in de bestemming ‘Verkeer’. Op de Witte Kerk, het gemeentehuis, het verzorgingstehuis, de scholen en de kinderdagverblijven is de bestemming ‘Maatschappelijk’ van toepassing.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 5 november 2009 gedurende zes weken ter inzage bij de publieksbalie Bouwen en Wonen in het gemeentehuis. Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan in dezelfde periode ook ter inzage in de leeszaal van de bibliotheek Heiloo, Westerweg 250, geopend dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 20.30 uur, woensdag van 14.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.30 uur. Het ontwerpbestemmingsplan kunt u ook raadplegen op de gemeentelijke website bij ‘Plannen en projecten’ onder ‘Actueel’.

Dinsdag 3 november 2009 − bron: Gemeente Heiloo

2021-05-21 Koninklijke Onderscheiding voor Gerard Buitink
2021-05-08 Fietsersbond wil tunneltjes bij nieuwe afslag A9 bij Heiloo.
2021-04-13 Te koop: een politiebureau.
2021-04-01 Camera Obscura en Huis Lauernesse, literaire hoogtepunten uit de Kring van Heiloo.
2021-03-11 Kerkelaan en Belieslaan aangepakt
2021-03-09 "Net gekeurde" 88-jarige automobilist rijdt tegen lantaarnpaal
2021-02-22 Auto op zijn kant bij botsing tussen twee voertuigen
2021-01-14 Fietspad Kennemerstraatweg dicht, overdag hulp bij oversteken
2020-12-25 Persoon gewond bij woningbrand

Meer nieuws met kerkelaan kennemerstraatweg laan van zeeman nieuwe plantagie frederica's hof slimpad winkelhof witte kerk


Bron: Fred Dellemijn
bron: Fred Dellemijn
Bron: Edward Neering
bron: Edward Neering
Bron: Jacco Tuijn
bron: Jacco Tuijn
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn