Nieuws

Heiloo scoort op jeugdbeleid

ARCHIEF: Maandag 29 maart 2010 Jeugd en jongeren in Heiloo hebben het goed. Dat blijkt uit een landelijk onderzoek over jeugd en jongeren, Kinderen in Tel, waarin Heiloo als achtste van de 431 gemeenten is ge√ęindigd. In het onderzoek is iedere gemeente op twaalf thema's beoordeeld rond de positie en levenssituatie van kinderen.

Uit het onderzoek blijkt dat jeugd en jongeren het in Nederland over het algemeen beter hebben gekregen de periode tussen 2004 en 2008. Voor Heiloo geldt dat ook. In de afgelopen vijf jaren is het aantal jongeren tussen de 12 en 21 dat voor de rechter moest verschijnen gedaald. Er zijn minder werkzoekende jongeren, er is een lager percentage tienermoeders en een lager aantal kinderen en jongeren dat in een uitkeringsgezin leeft. Ook is het kinder- en zuigelingensterftecijfer gedaald.

Speelruimte
In Heiloo is er per 34 kinderen 1 hectare speelruimte beschikbaar. Kinderen kunnen in het dorp 'ruimer' spelen dan een paar jaar geleden, toen er nog een hectare per 41 kinderen was. Het aantal voortijdige schoolverlaters lijkt ten opzichte van 2006 toegenomen. Maar omdat er dit jaar gebruik is gemaakt van een nieuwe indicator is dit moeilijk met voorafgaande jaren te vergelijken. Ook blijkt dat het aantal meldingen kindermishandeling is gedaald. Hiermee loopt Heiloo in de pas met de landelijke ontwikkelingen die een daling in het aantal meldingen laat zien.

Wethouder jeugd Hero Veger: "De afgelopen jaren is in Heiloo hard gewerkt om het jeugdbeleid goed neer te zetten vanuit nota 1, ons jeugdbeleid. Het beeld dat in Kinderen in Tel naar voren komt past hierbij. We zijn goed op weg, we moeten zorgen dat we dit resultaat vasthouden en daar waar nodig verbeteringen aanbrengen, zoals de invoering van de meldcode kindermishandeling. De gegevens uit het onderzoek worden betrokken bij het nieuwe jeugdbeleid dat we in 2010 gaan ontwikkelen".

Over Kinderen in Tel
Het onderzoek Kinderen in Tel is nu voor het vijfde jaar gepubliceerd. De twaalf thema's zijn gebaseerd op het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind. Kinderen in Tel is bedoeld om discussie op te starten tussen belangenbehartigers en beleidsmakers, maar vooral om te zorgen voor een betere positie van kinderen.

Landelijk beeld
Ondanks de landelijke verbeteringen worden de verschillen tussen gemeenten wel groter. Kinderen in gemeenten in Noord-Nederland en bepaalde wijken in de grote steden, profiteren niet van de verbeteringen. De verbeteringen komen vooral ten goede aan kinderen in de best scorende wijken. In de minst scorende wijken gaat het nog steeds slecht.

Update: Het oorspronkelijke bericht van NHD vervangen het door persbericht Gemeente Heiloo.

Maandag 29 maart 2010 − bron: Gemeente Heiloo

2022-11-14 Bijstandsgezinnen met thuiswonende jongeren niet meer gekort
2022-05-03 ‚ÄôBaudet maakt de hele politiek belachelijk.
2022-03-01 Plek voor kwetsbare mensen aan de Kanaalweg
2022-02-08 Nieuwe Gouden Kans-trajecten voor jongeren
2021-12-08 Ben jij de inspirerende begeleider voor de jongerenraad?
2021-11-30 Heiloo sneed in de zorg om een miljoen te besparen.
2021-11-15 Jongeren steeds vaker geronseld als geldezel
2021-10-14 Offici√ęle start Jongerenraad met launch event
2021-10-07 Inleveractie van messen 12 en 15 oktober 2021

Meer nieuws met jeugd jongeren


Bron: CDAfractieheiloo
bron: CDAfractieheiloo
Bron: Boerderij Ter Coulster
bron: Boerderij Ter Coulster
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: Tomas Jansma
bron: Tomas Jansma