Nieuws

Jaarrekening Heiloo in de plus

ARCHIEF: Dinsdag 27 april 2010 De gemeente Heiloo heeft het jaar 2009 met een positief saldo afgesloten. De jaarrekening is afgesloten met een saldo van € 6,7 miljoen positief na gedeeltelijke bestemming van de reserves. Dat is € 1,1 miljoen hoger dan de € 5,5 miljoen die gemeente bij het opstellen van de begroting 2009 verwachtte.

De jaarrekening 2009 is vandaag door burgemeester en wethouders vastgesteld en wordt in juni in de gemeenteraad besproken. De jaarrekening is een terugblik op het afgelopen jaar en geeft aan hoe de gemeente er financieel voor staat.

De gemeente gaf in 2009 € 1,7 miljoen minder uit dan verwacht. Dit verschil tussen de verwachting voor bestemming (€ 3,7 miljoen) en het werkelijke saldo voor bestemming reserves (€ 5,4 miljoen) is terug te voeren op een hogere uitkering (€ 183.000) uit het gemeentefonds. Ook is er op de posten onderhoud (€ 703.000) en Andere Overheid (€ 387.000) minder uitgegeven dan verwacht. Verder is er nog een bedrag van € 503.000 over van diverse posten.

Wijkgericht werken en AED
In 2009 startte de gemeente met wijkgericht werken. Op tot nu toe twee wijkavonden hebben de bewoners van West en Ypestein hun mening en suggesties kunnen geven voor de openbare ruimte. In 2010 volgt een volgende avond, in Noord-West. Ook begon vorig jaar het project AED. In 2009 zijn vrijwilligers geworven en opgeleid die vanaf 20 april 2010 per sms worden opgeroepen om hulpverlening te bieden bij een hartstilstand. Een deel van het budget van deze twee projecten is nog niet opgemaakt en wordt waarschijnlijk in 2010 gebruikt.

Energiezuinige scholen
Vorig jaar zijn mede door de financiële inbreng van de gemeente twee energiezuinige scholen opgeleverd: de Springschans en de Benedictus. Ook is de gemeente gestart met het project deregulering. Dat heeft tot doel om overbodige regelgeving in Heiloo zover mogelijk te schrappen. Projecten als het uitvoeren van het beleidsplan Wet Werk en Bijstand en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning zijn voortgezet in 2009. Verder zijn diverse grondexploitaties zoals de Zandzoom en Zuiderloo in ontwikkeling en is de laatste kavel van het project Zeskant verkocht.

Wethouder Financiën Hero Veger: “We hebben het dit jaar naar verwachting gedaan. We wisten al dat we een positief saldo konden behalen door onder andere de verkoop van onze aandelen Nuon. Doordat er enkele investeringen naar 2010 zijn doorgeschoven, is het saldo iets positiever dan we hadden verwacht in de begroting.” Tot 2012 verwacht Veger ondanks de economische crisis nog te werken met een positief meerjarenperspectief op de begroting. “Daarna verwachten we dat we pas echt getroffen worden door bezuinigingen vanuit het rijk en zullen stevige keuzes gemaakt moeten worden.”

Dinsdag 27 april 2010 − bron: Gemeente Heiloo

2023-09-29 Onvrede over de BUCH leeft ook in Castricum.
2023-09-28 Heiloo weigert nieuw geld voor de BUCH.
2023-09-28 Inwoners van Heiloo snakken het minst naar een sigaret in Noord-Holland.
2023-09-26 De sluiproute door de Boekelermeer: asfalteren of afsluiten?
2023-09-20 Maaien, onderhoud gras en sloten
2023-09-12 Tweede participatieronde energie opwekken langs snelweg
2023-08-17 BUCH bedankt Bergen voor opvang Oekraïners.
2023-07-26 De BUCH heeft weer een nieuwe directeur: Thomas Andriessen
2023-07-25 Er worden fietspad-paaltjes gestolen in Heiloo en dat is niet voor het eerst.

Meer nieuws met gemeente burger