Nieuws

Stichting Welzijn start lidmaatschap

ARCHIEF: Zondag 20 juni 2010 HEILOO - Met ingang van september dit jaar zal de Stichting Welzijn Heiloo stapsgewijs een lidmaatschapssysteem invoeren. Iedereen die dan gebruik maakt van bepaalde diensten dient vanaf die datum lid te zijn of te worden van de stichting.

De Stichting Welzijn Heiloo was voorheen bekend als de Stichting Ouderenwerk Heiloo. De stichting heeft als doel om de zelfredzaamheid en de participatie van volwassenen in Heiloo te bevorderen. In het bijzonder van de kwetsbaren en ouderen onder hen. Dat doet men door het inzetten van professionele medewerkers en vrijwilligers, zonder het oogmerk winst te maken.

De Stichting Welzijn betaalt al jaren een deel van de personeelskosten uit eigen middelen. De afgelopen twee jaar lukt dat, ondanks bezuinigingen, niet meer en ook voor 2011 verwachten wij deze kosten niet te kunnen dragen. Reden om een lidmaatschapssysteem in te voeren, maar ook de gemeente om een relatief kleine extra verhoging van onze subsidie te vragen.

Voor de stichting heeft een lidmaatschapsysteem als voordeel dat men meer kan rekenen op jaarlijks vaste inkomsten, benodigd om de kosten van de organisatie te kunnen blijven betalen. Voor de klanten heeft het lidmaatschap het voordeel dat men met één lidmaatschap gebruik kunt maken van alle diensten, vaak met korting.

De Stichting Welzijn Heiloo heeft van de gemeente Heiloo over 2010 (nog) een subsidie ontvangen van € 27.695 ten behoeve van de werkzaamheden van de OuderenCoach. De OuderenCoach ondersteunt mantelzorgers en ouderen, organiseert de Lotgenotencontactgroep Partnerverlies, het Weduwen en Weduwnaars Huisbezoek en het project PlusActiviteiten Thuis.

Zondag 20 juni 2010 − bron: Welzijn Heiloo

2020-07-14 Kwijtschelding huur voor Cultuur, Sport en Welzijn
2020-02-11 Trefpunt en bieb Heiloo krijgen extra subsidie voor loonkosten
2020-01-29 Tweede buurtsportcoach
2019-09-26 Aan de slag met verbeterpunten
2019-08-15 Subsidieregeling voor isolatiemaatregelen weer beschikbaar
2018-12-05 Definitief saneringsplan railschermen Heiloo vastgesteld
2018-10-11 Weer subsidie energiebesparing eigen woning
2018-08-28 Nieuwe subsidieregeling bouw en onderhoud sportaccommodaties
2017-11-28 Welzijnsorganisaties gaan samenwerken

Meer nieuws met welzijn subsidie


Bron: Heilloze Weg
bron: Heilloze Weg
Bron: Heilloze Weg
bron: Heilloze Weg
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: Heiloo-Online
bron: Heiloo-Online