Nieuws

Besluit Schiphol verrast CROS

ARCHIEF: Vrijdag 20 augustus 2010 HEILOO - Schiphol krijgt een nieuw geluidstelsel waardoor de luchthaven tot 2020 en ook verder daarna kan blijven doorgroeien. "Geen mens gelooft dat een verdere groei van Schiphol kan samengaan zonder extra overlast, gevaar en gezondheidsrisico's voor de omgeving", meent Wim Dekker uit Heiloo.

Wim is de bewonersvertegenwoordiger voor de gemeente Heiloo in het CROS, de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol. . “Ik ben geen activist tegen vliegverkeer, maar probeer mij als bewonersvertegenwoordiger in het CROS overleg vooral te richten op verbetering van de omstandigheden vwb gezondheid, veiligheid en leefbaarheid van de omgeving rondom Schiphol. Daar worden deze aspecten tussen omwonenden, bestuurders uit de regio en luchtvaartpartijen besproken en adviezen uitgebracht.” verduidelijkt Wim.

Kern van het ingewikkelde akkoord is dat de huidige 35 handhavingspunten, waarin de maximaal toegestane hoeveelheid geluid is vastgelegd, afgeschaft worden. Daardoor worden KLM en andere maatschappijen niet langer gehinderd door overlopende ‘geluidsemmers’ en andere nadelige effecten van het huidige stelsel. Hiermee dreigen omwonenden hun (juridische) bescherming te verliezen. Dit terwijl de komende jaren meer mensen in aanraking gaan komen met de gevolgen van de verdere groei van Schiphol.

"Zoals enige tijd geleden al gemeld was ik in afwachting van ontwikkelingen van de Alderstafel. Aan de Alderstafel wordt een eerder advies over de verdere groei van Schiphol verder uitgewerkt. Een belangrijk onderdeel hiervan is dit nieuwe geluidsstelsel", zo laat Wim weten. "Deze uitwerking zou vervolgens aan CROS (en dus aan omwonenden van Schiphol) worden voorgelegd voordat het aan de Minister zou worden aangeboden. Helaas worden hierover gemaakte afspraken wederom gemanipuleerd en komt onder de noemer van een experiment een verdere groei van Schiphol weer een stap dichterbij, zonder dat de gevolgen voor de leefomgeving zijn uitgewerkt en aan omwonenden zijn voorgelegd."

Hoewel verwacht, was het bericht in de Telegraaf voor Wim toch wel verrassend: "Dit omdat ik als bewonersvertegenwoordiger via de reguliere overlegorganen van CROS tot nu toe op geen enkele manier over de stand van zaken en de uitkomsten ben geïnformeerd. Het is toch wel onthutsend om als direct betrokkene de informatie uit de krant te moeten vernemen, terwijl je als bewonersvertegenwoordiger via CROS geacht wordt een inbreng te hebben in het uiteindelijke advies, voordat het aan de Minister wordt voorgelegd."

“Ik ben benieuwd naar de motivatie van de heer Alders over deze teleurstellende gang van zaken”, aldus Wim

Update: bijgewerkt met meer info.

Vrijdag 20 augustus 2010 − bron: Telegraaf

2023-04-04 Voorzichtig gejuich om schrappen nachtvluchten Schiphol.
2021-06-10 Meevaller voor Heiloo.
2021-02-26 Wijziging luchthavenverkeer Schiphol ter inzage
2020-11-14 Het wordt nog drukker op de Polderbaan: meer vliegtuigen per uur.
2020-03-23 Hotels hebben draaiboek klaarliggen
2020-01-16 Negen gemeenten zijn klaar met vlieghinder in de nacht: gesprek met staatssecretaris
2019-09-17 Geluidswering A9 bij Heiloo nog ver weg: "We voelen ons in de steek gelaten"
2019-07-02 Colleges stellen Bestuurlijke Agenda Vliegverkeer Schiphol vast
2019-04-18 Burenconflict? Schakel Buurtbemiddeling in!

Meer nieuws met schiphol vliegtuig geluidsoverlast


Bron: SchipholWatch
bron: SchipholWatch
Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: Annemarieke Nierop
bron: Annemarieke Nierop
Bron: InaS
bron: InaS