Nieuws

Experiment Schiphol niet mogelijk

ARCHIEF: Woensdag 1 september 2010 HEILOO - De vertegenwoordiger in de commissie Regionaal Overleg Schiphol uit Heiloo vindt dat het experiment met het nieuwe handhavingstelsel voor Schiphol niet per 1 november kan beginnen. Dat schrijft Wim Dekker in een brief aan het college van B&W en de gemeenteraad.

Kern van het ingewikkelde akkoord is dat de huidige 35 handhavingspunten, waarin de maximaal toegestane hoeveelheid geluid is vastgelegd, afgeschaft worden. Tijdens het experiment lijkt de huidige wetgeving en daarmee de handhavingspunten de eerstkomende 2 jaar overeind te blijven. Echter in het Alderadvies wordt aangegeven dat bij overschrijding van grenswaarden deze via een experimenteerartikel kunnen worden aangepast. De overschrijding van de grenswaarden is in het experiment geen dus geen sturingsmiddels meer, hetgeen het in het huidige handhavingssysteem wel is.

"Dit betekent dat 2 systemen naast elkaar worden gevoerd, waarmee onduidelijkheid wordt gecreëerd. Onduidelijkheid is vragen om problemen", schrijft Wim Dekker. Er zijn meer onduidelijkheden: "Een voor Heiloo belangrijk voorbeeld hiervan zijn de toegezegde glijvluchten. Ondanks de voorwaarden die onze vertegenwoordigers in het Aldersoverleg t.a.v. het experiment hebben gesteld, zijn wel akkoord gegaan met de start ervan. Wij vinden dat er niet gestart kan worden met het experiment als er geen harde afspraken zijn over onder meer deze CDA's"

Er ontbreken eenduidige normen voor het toetsen van de resultaten van het experiment. Het is tot nu toe onduidelijk welke effecten minimaal bereikt moeten worden om het experiment een succes te noemen. Ook dit is vragen om problemen, omdat onduidelijk is hoe straks gegevens van het experiment geïnterpreteerd moeten worden. Dit dient vooraf geregeld te worden. Ook in dit opzicht kan men dus niet op 1 november 2010 starten met het experiment.

Hoewel van latere zorg kan het aantal vliegbewegingen na 2020 onbeperkt groeien. In het Aldersadvies is dit nu begrenst op maximaal 510.000 vliegbewegingen per jaar. Een forse toename, maar wel duidelijk begrensd. Voor de periode na 2020 zijn er echter geen beperkingen, waardoor het aantal vliegbewegingen volgens de beschikbare prognoses voor 2040 varieren van 800.000 tot 1,7 miljoen vliegbewegingen per jaar. Ongeacht de haalbaarheid en uitvoerbaarheid, heeft dit ook gevolgen voor de Polderbaan en zijn dit zeer zorgwekkende getallen voor onze regio.

Binnenkort de bij Schiphol betrokken gemeente- en provinciebesturen een standpunt wordt gevraagd met betrekking tot het recente voorstel van de heer Alders. De verwachting is dat dit binnen één of twee weken gaat plaatsvinden. De besluitvorming vindt plaats binnen de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS).

Woensdag 1 september 2010 − bron: Wim Dekker

2021-02-26 Wijziging luchthavenverkeer Schiphol ter inzage
2020-11-14 Het wordt nog drukker op de Polderbaan: meer vliegtuigen per uur.
2020-03-23 Hotels hebben draaiboek klaarliggen
2020-01-16 Negen gemeenten zijn klaar met vlieghinder in de nacht: gesprek met staatssecretaris
2019-07-02 Colleges stellen Bestuurlijke Agenda Vliegverkeer Schiphol vast
2017-09-05 Veel meldingen van geluidshinder Schiphol in Castricum
2017-06-30 Klachten over vlieghinder afgelopen jaren gestegen
2017-06-20 Klachten vlieghinder gestegen
2017-03-04 35 melders zorgen voor bijna 160.000 klachten over geluid Schiphol

Meer nieuws met schiphol vliegtuig


Bron: SchipholWatch
bron: SchipholWatch
Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: Annemarieke Nierop
bron: Annemarieke Nierop
Bron: InaS
bron: InaS