Nieuws

Minder alcohol voor jongeren

ARCHIEF: Woensdag 15 september 2010 HEILOO - Vandaag starten gesprekken tussen horecaondernemers en een vertegenwoordiging van de acht gemeenten in de regio Noord-Kennemerland over alcoholmatiging bij de jeugd. Later dit jaar zal ook undercover worden onderzocht hoe makkelijk jongeren aan drank kunnen komen.

Het doel van het gesprek vandaag is afspraken maken om overmatig alcoholgebruik onder jongeren tegen te gaan. In het najaar volgen ook gesprekken met sportverenigingen, buurthuizen, ouders en jongeren in alle acht gemeenten.

Voorzitter van de stuurgroep Alcoholmatiging Jeugd, Gert –Jan Leerink: “Jongeren drinken steeds meer, op steeds jongere leeftijd en in steeds grotere hoeveelheden. Hoe eerder jonge kinderen in aanraking komen met alcohol, hoe groter de schade. Samen met alle partijen moeten we ons inzetten om deze ontwikkeling te stoppen om de kinderen te beschermen. Ze zijn het waard!”

Vervolgacties in 2011
Eind vorig jaar hebben de acht gemeenten in Noord-Kennemerland de handen ineen geslagen om het alcoholprobleem onder jongeren aan te pakken: thuis, op straat, op school, in de sportkantine, in het uitgaansleven. De GGD Hollands Noorden heeft daarvoor het plan ‘Naar een nuchter Noord-Kennemerland’ opgesteld. Het plan bevat, naast de gesprekken met de detailhandel, horecaondernemers en sportverenigingen een groot aantal activiteiten en maatregelen. Zo worden er lessen gegeven aan leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs, komt er een onderzoek naar zuipketen in de regio en krijgen vrijwilligers die bardiensten draaien een cursus ‘Veilig Uitgaan’. Eind dit jaar zal er een zogenaamd ‘mysteryshop’-onderzoek worden gedaan, om te onderzoeken hoe gemakkelijk jongeren onder de 16 jaar alcohol kunnen verkrijgen.

Naar een nuchter Noord-Kennemerland
Jongeren drinken te vroeg, te vaak en te veel. Dat heeft schadelijke gevolgen voor hun ontwikkeling en gezondheid en leidt tot geweld, overlast, en verkeersongevallen. Uit onderzoek van de GGD Hollands Noorden (2009) bleek dat het percentage jongeren dat die maand dronken waren in de regio Noord- Kennemerland ruim boven het landelijk gemiddelde lag (33% tegen 21%). 45% Van de jongeren (12- tot 19- jarigen) gebruikte (tijdens dat onderzoek) overmatig alcohol (5 of meer glazen tijdens minimaal 1 gelegenheid).

Woensdag 15 september 2010 − bron: Gemeente Heiloo

2021-04-06 Rijden onder invloed
2020-07-14 Zomercampagne NIX van start!
2020-05-02 Auto uit de bocht gevlogen in Heiloo; alcohol in het spel
2020-03-02 Bekeuring voor betreden schoolplein
2017-03-21 Dronken verkeersmaniak rijdt in op agenten
2016-05-02 Beschonken Rus rijdt dwars door vangrail en vlucht
2014-08-28 Disco in het zwembad
2014-08-26 Vrienden van Buk Buk
2014-08-18 Dronken man in gestolen auto

Meer nieuws met alcohol


Bron: De Foresters
bron: De Foresters
Bron: TOMWORTEL
bron: TOMWORTEL
Bron: TOMWORTEL
bron: TOMWORTEL