Nieuws

Alcoholverkoop aan jongeren

ARCHIEF: Vrijdag 17 december 2010 HEILOO - De naleving van het verbod op verkoop van alcohol aan jongeren onder de 16 jaar wordt slecht nageleefd. Met een speciale website en voorlichtingsbijeenkomsten moet het besef doordringen dat alcohol en jeugd niet samen gaan.

De slechte naleving blijkt uit Mysteryshopping onderzoek dat de Universiteit van Twente in opdracht van de acht gemeenten in Noord-Kennemerland heeft uitgevoerd. Tijdens dit onderzoek kochten 15-jarigen alcohol bij horeca, slijterijen, en (sport)verenigingen/kantines. De resultaten laten zien hoe laag het nalevingspercentage is dat de verkoper geen alcohol aan jeugd onder de 16 jaar verkoopt (wettelijk verboden).

Bij 35% van de aankooppogingen werd de wettelijke leeftijdsgrens van 16 jaar nageleefd. Bij 84 van de 181 aankooppogingen (46%) vroeg de verkoper naar de leeftijd, de ID van de jongeren, of beide. Na deze correcte interventie van de verkoper werd echter in 49% van de gevallen alsnog alcohol verkocht aan de 15-jarige jongeren. Ook al is het nalevingspercentage 35% een stijging sinds 2008, toch blijft er nog 65% van de gevallen over die wel alcohol verkoopt aan jongeren.

Naast de stijging van het nalevingspercentage bij de verkoop van alcohol aan jongeren is er ook een daling te zien van alcoholgebruik onder jongeren. Dat blijkt uit recent onderzoek dat is uitgevoerd door GGD Hollands Noorden. Daaruit bleek dat de daling in alcoholgebruik vooral wordt veroorzaakt door jongeren onder de 16 jaar, het alcoholgebruik van jongeren van 16 jaar en ouder blijft daarbij achter.

Wethouder Hero Veger zegt hierover: "De jeugd in Noord-Kennemerland drinkt teveel, hoewel het aantal jongeren dat alcohol drinkt is de afgelopen jaren wel gedaald is. We zitten dus op de goede weg, maar zijn er nog lang niet".

De gemeenten hebben gezamelijk een speciale website opgericht voor de omgeving van de jongeren: ouders, scholen, horeca en (sport)verenigingen. Deze geeft antwoord op vragen en tips hoe hiermee om te gaan of waar verder hulp te zoeken. Ook organiseert elk van de acht gemeenten voorlichtingsbijeenkomsten op scholen, met horecaondernemers en (sport)verenigingen.

Vrijdag 17 december 2010 − bron: Gemeente Heiloo

2022-03-01 Plek voor kwetsbare mensen aan de Kanaalweg
2021-11-30 Heiloo sneed in de zorg om een miljoen te besparen.
2021-07-15 Jongerenplatform regio Alkmaar zoekt jou!
2021-05-21 Vacature Bestuurder Adviesraad Sociaal Domein
2021-04-06 Rijden onder invloed
2020-10-05 Versterkt u de adviesraad Sociaal Domein?
2020-07-14 Zomercampagne NIX van start!
2020-06-15 Webinar voor ge├»nteresseerden over pleegzorg op maandag 22 juni
2020-05-27 Sportaanbieders creatief met sporten in de buitenlucht

Meer nieuws met alcohol jeugd


Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: Tomas Jansma
bron: Tomas Jansma
Bron: Bea Jansen
bron: Bea Jansen
Bron: Aanhetelastiek
bron: Aanhetelastiek