Nieuws

Burgemeester houdt nieuwjaarstoespraak

ARCHIEF: Dinsdag 4 januari 2011 HEILOO - Gisteravond hield het gemeentebestuur van Heiloo de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in de Witte Kerk. Burgemeester Romeyn sprak daarbij zijn traditionele nieuwjaarstoespraak uit.

De burgemeester heeft het volgende gezegd:

Namens het gemeentebestuur van Heiloo, de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders van Heiloo, heet ik u van harte welkom op deze nieuwjaarsreceptie in de Witte Kerk.

Eerder liet burgemeester Eberhard van der Laan van Amsterdam weten dat de traditionele Amsterdamse nieuwjaarsreceptie in het Concertgebouw niet doorgaat vanwege de in deze tijd onevenredig hoge kosten.
Ik ben blij dat wij de receptie wel door laten gaan. Het is een prachtige manier voor u en ons om elkaar in ieder geval één keer per jaar te ontmoeten.

“Samenwerken is versterken”

Dat is de kop van een ingezonden brief in de Alkmaarsche Courant van 30 december j.l. In deze brief van Anjo van Veen, (scheidend) voorzitter van de Stichting Cultuurprijs regio Alkmaar, doet hij een oproep om in de regio Alkmaar niet alleen te praten over een betere regio, maar er ook daadwerkelijk aan te werken.

Hij schrijft: “De regio Alkmaar kenmerkt zich door de rijke historie van de stad Alkmaar, het culturele klimaat van Bergen en Graft-De Rijp, de opkomst van Heerhugowaard als moderne cultuurstad en de cultuurhistorische én natuurhistorische waarden van de ons omringende inpolderingsgebieden. Allemaal elementen die met elkaar verbonden zouden kunnen worden in een regionale cultuurvisie.”

Het is de moeite waard deze brief nog eens door te lezen.

Het mooie van deze brief is dat de gemeentebesturen worden opgeroepen zich, meer nog dan voorheen, te richten op een goede, betere samenwerking met onze omliggende gemeenten.

In het document waar de 8 colleges van b&w in de Regio Alkmaar mee akkoord zijn gegaan is een visie vastgesteld. Deze visie stelt dat de Regio Alkmaar gediend is met een gezamenlijke aanpak waarin het karakter van de Regio wordt versterkt als er wordt geïnvesteerd in haar betekenis als kennisregio met innovatie bedrijvigheid, als duurzame regio en als regio waar het toerisme een impuls moet krijgen.
De samenwerking binnen de regio zal daarom verder moeten ontwikkelen. De samenwerking kan dan ook niet meer vrijblijvend zijn.

Dames en heren, ook zo’n regionale cultuurvisie past, wat mij betreft, binnen die samenwerking.

De voorwaarde die Heiloo heeft gesteld aan deze ontwikkeling is, u weet dat, ik heb het ook vorig jaar gezegd, het behoud van onze eigenheid. Uitgangspunt blijft “doe lokaal wat lokaal kan”.

Toch ben ik het ook eens met Anjo van Veen en met de kop boven zijn ingezonden brief: “Samenwerken is versterken”

Dat geldt overigens niet alleen voor de Regio Alkmaar, maar ook zeker in Heiloo. Met elkaar en voor elkaar kunnen wij veel betekenen.

Dames en heren,
In de Eindejaarsbijlage van de Alkmaarsche Courant van 31 december jl. stond een artikel van Koos van Wees: “de “Verhuftering” van de Nederlandse samenleving gaat nog steeds onverminderd door. De opgestoken middelvinger regeert.”
“Nederland verhuftert. Beledigingen moeten kunnen is verworden tot beledigen moet. Tijd voor een beschavingsoffensief. Maar wie moet daarmee beginnen?” “We dragen er allemaal aan bij”. Van Wees verwijst naar Bas van Stokkem, een sociaal wetenschapper die zegt: “We rijden op de fiets door rood verkeerslicht, bepalen zelf wel aan welke geboden en normen we ons houden. Als iedereen dat doet blijft er van die geboden en normen niets over.” Volgens Van Stokkem is er in Nederland een bedroevend laag nalevingsniveau. “Handhaving wordt dan wel heel moeilijk. Als die wegvalt, leidt dat tot verloedering en verloedering leidt weer tot grotere gevoelens van onveiligheid, onbehagen en ontevredenheid.
We trekken ons nog meer terug op onszelf, maar zijn tegelijkertijd uitermate gevoelig voor ergerlijk gedrag van anderen”, vertelt hij.
Gelukkig geldt dit allemaal niet voor ons in Heiloo….of toch……

Dames en heren,

In Heiloo gaat het samenwerken, het samenleven gelukkig meestal goed. Daar waar het minder goed gaat betreft het gelukkig geen grote zaken. Ik heb het dan over bijvoorbeeld burenruzietjes of over mensen die soms met elkaar op de vuist gaan alleen omdat er naar je wordt gekeken en soms worden er andere normen overschreden.

Ik vind dat we elkaar daar op aan mogen spreken.
En gelukkig gebeurt dat ook wel, maar niet altijd.
En daar moeten we met elkaar aan willen werken.

Tijdens de kerstnachtdienst in de Ter Coulsterkerk werd door de predikant het volgende gelezen:

Eén kaars maakt de nacht minder zwart
Eén ster maakt de lucht minder dreigend
Eén hand maakt de weg minder eenzaam
Eén stem maakt de dag minder stil
Eén vonk kan ‘t begin van nieuw vuur zijn
Eén noot het begin van een lied
Eén kind het begin van een nieuwe toekomst..
Eén kaars... het begin van een zee van licht in het duister van deze wereld...

Dit sprak mij zeer aan en wilde ik u niet onthouden, want met elkaar kunnen wij eraan werken om het goed te laten blijven gaan in Heiloo, met elkaar en voor elkaar. Wij kunnen voor elkaar die kaars, die ster, die hand, die stem, die vonk zijn.

Dames en heren,

Een nieuwjaarstoespraak is ook een moment om kort terug te kijken naar het vorige jaar.

Als ik naar het afgelopen jaar kijk, en ik doe een zeer willekeurige greep uit de onderwerpen, denk ik aan de feestelijke start in de witte sneeuw. Een mooie foto stond er voorop de Uitkijkpost waarop verbondenheid met elkaar op een mooie manier werd uitgedrukt.
Het getal 80 werd gevormd door vele HSV-ers en belangstellenden op het besneeuwde veld bij HSV.
Verbondenheid met het verleden, de voetbalclub die 80 jaar bestaat, maar ook vertrouwen met elkaar in de toekomst.
Tintoretto vierde afgelopen jaar als één van de oudste amateurkunstenaarsverenigingen in het land het 65-jarig jubileum.
Een aantal ouders van jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking heeft een stichting opgericht met als doel hen aan passende zelfstandige woonruimte te helpen.
De vrijwilligersvacaturebank is in april van start gegaan.
Marian van Dam doet daar sindsdien prima werk.
In mei speelde FC Heiloo, een mooie combinatie van Foresters en HSV, een wedstrijd tegen FC Noord-Holland.
In juni, was er, naast heel veel leuke zaken, ook het overlijden van Paul Pesser, 39 jaar jong. Jarenlang heeft hij o.a. met de Fanfare Showband Heiloo de bevolking bij lief en leed ten dienste gestaan.
In juli waren er opnamen van de film van Dik Trom in het Baafje.
In september nam Vok Keijsper afscheid van De Beun na bijna dertig jaar dienst.
Mede dankzij de inzet van vele vrijwilligers in Heiloo kreeg het project Burger AED de Publieke Veiligheidsaward 2010.
Alle mensen die zich op deze manier voor Heiloo inzetten of hebben ingezet zijn allemaal zo op hun eigen manier die kaars, die ster, die hand, die stem, die vonk.

En, dames en heren, natuurlijk heeft u afgelopen jaar allemaal uw stem uit kunnen brengen tijdens de verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad.
Hoewel er relatief weinig in de samenstelling van de raad is veranderd heeft dit er toch toe geleid dat er een college van burgemeester en wethouders is gekomen dat gesteund wordt door een andere coalitie.
U heeft dit allemaal kunnen volgen via de lokale media.

In mijn Nieuwjaarspeech 2010 zei ik het volgende:
“Overigens ben ik niet verbaasd als we ook als gemeente Heiloo worden geconfronteerd met kortingen op het gemeentefonds, onze grootste inkomstenbron via het Rijk.
Ook Heiloo zal een aandeel moeten leveren in het terugbrengen van het financieringstekort dat is ontstaan als gevolg van de keuzes van het kabinet om de gevolgen van de economische crisis zoveel mogelijk op te vangen.”

Inmiddels is wel zoveel duidelijk dat we ook in Heiloo de tering naar de nering moeten gaan zetten. De eerste aanzetten zijn daartoe gedaan bij de begroting 2011. Maar ook voor 2012 en volgende jaren zullen er, bepaald niet eenvoudige drastische keuzes gemaakt moeten worden door de gemeenteraad. Keuzes die ons allemaal zullen raken.

Gisteren hoorde ik iemand zeggen: “we hebben last van kiespijn.”
Het is niet eenvoudig keuzes te maken: het zal ongetwijfeld pijn gaan doen, welke keuzes er ook gemaakt zullen worden.
Het is overigens net als thuis: we kunnen niet meer geld uitgeven dan dat er binnenkomt. En ook daarbij is het wat mij betreft van belang met elkaar rekening te houden.

Ik maak mij, als burgemeester, zorgen over de ontwikkeling bij de brandweer en de politie. Er wordt steeds meer centraal geregeld.
De lokale inkleuring, de zeggenschap over hetgeen wat in je eigen dorp nodig is, lijkt steeds moeilijker te worden. Bij de politie vrezen ook de korpsbeheerders voor de politiezorg op maat.
Burgemeester Schneiders van Haarlem, en tevens voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, stelde eerder in De Pers dat afstemmen op gemeentelijke behoeften lastiger wordt.
Ik zal in Noord-Holland-Noord, onze regio, zeker een vinger aan de pols houden voor Heiloo. Ook wat mij betreft moet bij de verdeling van de politiesterkte lokale veiligheid uitgangspunt zijn.

Toch kunnen we ook met elkaar verantwoordelijkheid nemen voor die veiligheid door elkaar aan te blijven spreken op de normen die we met elkaar ook hebben gesteld.

We kunnen zo allemaal onze rol spelen in Heiloo, onze stem laten horen, om zodoende Heiloo een dorp te laten zijn en blijven waar het fijn is om in te wonen, te werken en te recreëren.


Dat laatste deed me denken aan een kort lied, getiteld “One small voice” van de Engelse Folkgroep Magna Carta, waarin ook zij laten blijken dat als iedereen een klein beetje bij wil dragen aan een betere wereld, het dan ook echt een betere wereld zal worden!!!

One Small Voice

Just one small voice
is all it takes
To make this world
A better place
A child of light
Could sing so clear
That everyone in this crazy world
Would surely hear
That love is all we have to give
And we can make it or break it
So take it and make it your own
Then when you’re lost and lonely
And feeling small
Remember that “one small voice”
Could be yours

Ik wens u een goed, gelukkig en gezond 2011 ook, of misschien wel juist in de regio Alkmaar, in Heiloo!

Dinsdag 4 januari 2011 − bron: Gemeente Heiloo

2023-07-12 Fleur is de nieuwe kinderburgemeester
2023-06-30 Fleur Bakker (10) is de nieuwe kinderburgemeester van Heiloo
2023-05-30 Gemeente Heiloo zoekt nieuwe kinderburgemeester
2023-04-26 7 dames Koninklijk Onderscheiden in Heiloo tijdens Lintjesregen
2023-04-21 Weer regenboogvlag gestolen bij gemeentehuis Heiloo
2023-04-21 Opnieuw is de regenboogvlag in Heiloo gejat: "Dieptriest"
2023-04-18 De regenboogvlag wappert nu de hele maand in Heiloo.
2022-12-28 Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie
2022-11-25 Pionieren in circulair maakonderwijs

Meer nieuws met burgemeester nieuwjaar


Bron: MaschatenBruggencate
bron: MaschatenBruggencate
Bron: Gijs Nolet
bron: Gijs Nolet
Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: Anne Klijnstra
bron: Anne Klijnstra