Nieuws

Onderzoek naar Wmo voorzieningen

ARCHIEF: Dinsdag 25 januari 2011 HEILOO - Begin februari start een klanttevredenheidsonderzoek over een aantal voorzieningen die vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

De gemeente peilt jaarlijks de mening van inwoner van de gemeente over de Wmo. Voor dit onderzoek ontvangen 1500 willekeurige inwoners van Heiloo boven de 18 jaar een vragenlijst. Ook als u nog niet eerder met voorzieningen van de Wmo te maken heeft gehad, stelt men uw mening erg op prijs.

De Wmo gaat over participatie: iedereen moet kunnen meedoen in de maatschappij. Onder de Wmo vallen vele voorzieningen voor jong en oud, bijvoorbeeld hulp in de huishouding en woonvoorzieningen. Maar ook informatie, advies en ondersteuning van vrijwilligers, mantelzorgers, ouders van kinderen met opvoedproblemen maakt hier onderdeel van uit.

De gemeente vindt het belangrijk dat er voldoende voorzieningen zijn en dat deze ook goed toegankelijk zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een medewerker van het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 072 535 66 66.

Dinsdag 25 januari 2011 − bron: Gemeente Heiloo

2020-10-05 Versterkt u de adviesraad Sociaal Domein?
2019-12-18 Eigen bijdrage Wmo-ondersteuning in 2020
2019-11-21 Medipoint vanaf 2020 nieuwe leverancier hulpmiddelen in de regio Alkmaar
2019-07-08 Jaarlijks onderzoek onder cliënten weer van start
2018-11-05 Kom 10 november naar de Zorg (goed) voor Elkaar Beurs
2018-06-20 Cliënt ervaringsonderzoek Wmo
2017-04-28 Meer maatwerk dankzij samenbrengen regels voor ondersteuning en hulp
2016-06-24 Gemeente voert hulp bij huishouden uit zoals bedoeld
2016-06-13 Geen nieuw gesprek met inwoners voor WMO

Meer nieuws met wmo enquete


Bron: Monique Andersen
bron: Monique Andersen
Bron: Monique Andersen
bron: Monique Andersen