Nieuws

Bodemverontreiniging onder Holleweg

ARCHIEF: Woensdag 16 maart 2011 HEILOO - De Holleweg wordt gefaseerd 4 maanden afgesloten voor het vervangen van de riolering en de herinrichting tot fietsstraat. Bij onderzoek is in de grond verontreiniging aangetroffen.

Uit onderzoek bleek dat de afvoercapaciteit van de riolering in de Holleweg onvoldoende is. Samen met de ouderdom en de huidige staat van het riool vormde dit de aanleiding om het riool te vervangen. Tevens legt de gemeente een extra riool om het regenwater af te voeren. De werkzaamheden aan de riolering betreffen het gedeelte van de Holleweg tussen de Vinkenlaan en de Ter Coulsterlaan.

Fietsstraat
In het ‘Verkeersplan Heiloo’ is de Holleweg benoemd als belangrijke fietsverbinding. Daarom is besloten de hele Holleweg in te richten als fietsstraat. Een fietsstraat houdt in dat de weg bedoeld is voor fietsers. Automobilisten zijn ‘te gast’ en moeten zich aanpassen aan het fietsverkeer. "Om het fietsen door de Holleweg aantrekkelijker te maken, vergroten wij het comfort voor de fietsers. De hobbels die er nu liggen gaan we verwijderen en de fietsers op de Holleweg krijgen voorrang ten opzichte van de kruisende wegen", zegt de gemeente.

Bodemonderzoek
"Voordat wij met werkzaamheden aan de slag gaan is een bodemonderzoek verplicht. Onder de bestrating van de Holleweg is bij dit onderzoek in de grond verontreiniging aangetroffen. In het grondwater is geen verontreiniging aangetroffen", aldus de gemeente. "De vervuiling vormt geen risico voor mens en milieu, omdat de grond onder de bestrating zit. Maar omdat we nu met de grond aan het werk gaan, moeten we de bodem van de straat saneren."

Waarschijnlijk is de verontreiniging afkomstig van smederijen, die vroeger langs de Holleweg gevestigd waren. Met paard en wagen werden de werkmaterialen van en naar deze smederijen vervoerd. De as- en teerdeeltjes kunnen tijdens het vervoer op de straat en ook in de grond terecht zijn gekomen.

Bodemsanering
De bodemsanering wordt in delen uitgevoerd, net als de vervanging van het riool. Per deel wordt twee dagen gewerkt aan de bodemsanering. De aannemer plaatst tijdens de bodemsanering hekken om het werkterrein. Ook zorgt hij ervoor dat de werknemers beschermende kleding dragen.

Tijdens de saneringswerkzaamheden is het verboden binnen de hekken te komen. Tijdens de rest van de uitvoering is de grond schoon en zijn de hekken en de beschermende kleding niet meer nodig. "We weten nog niet precies wanneer we starten met de bodemsanering. Afhankelijk van het besluit van de provincie starten we tussen 21 maart en begin april."

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een medewerker van het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 072 535 66 66. Of stuur een e-mail naar: info@heiloo.nl.

Woensdag 16 maart 2011 − bron: Gemeente Heiloo

2019-10-01 Helpt u mee woninginbraken tegen te gaan?
2017-03-09 Concert NHJO in ter Coulsterkerk
2016-09-13 Symfonieorkest Midden Holland
2016-05-05 Klusser raakt gewond bij autobrand
2015-08-13 'Ook grond langs Kennemerstraatweg vervuild'
2015-08-12 NCPN bezorgd over bouwgrond Zuiderloo
2015-03-19 Gestolen snorfiets
2015-02-24 Nijlganzen veroveren de bebouwde kom van Heiloo
2015-01-21 Auto botst tegen boom in Heiloo

Meer nieuws met holleweg verontreiniging


Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: Heiloo-Online
bron: Heiloo-Online
Bron: Heiloo-Online
bron: Heiloo-Online