Nieuws

Gemeente gaat door met huisbezoeken

ARCHIEF: Woensdag 4 mei 2011 HEILOO - Eind 2009 heeft de gemeenteraadraad besloten extra geld uit te trekken voor een proef van een jaar om standaard bij mensen op huisbezoek te gaan als zij een Wmo-aanvraag doen. De gemeente wil doorgaan met deze bezoeken.

Vóór 2009 werden de meeste Wmo-aanvragen telefonisch of via een spreekuurbezoek afgehandeld. De proef met bezoek aan huis liep van maart 2010 tot april 2011 en is nu afgelopen. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten er vanaf nu naar te streven om bij iedere nieuwe aanvraag voor Wmo mensen thuis te bezoeken. Dit is een streven omdat het binnen de huidige formatie moet passen, er is dus geen extra geld voor beschikbaar.

Persoonlijk contact
De gemeente Heiloo: “Wij krijgen een completer beeld van de situatie als we bij mensen thuis op bezoek gaan. We zien dan ook wat mensen nog meer nodig zouden kunnen hebben. Daarnaast stellen mensen het persoonlijk contact op prijs, en wij ook. “

Er zijn gedurende de proef 178 huisbezoeken afgelegd. 51 cliënten zijn naar ketenpartners zoals bijvoorbeeld Stichting Welzijn Heiloo, de Wering of de Mantelzorgmakelaar verwezen of er is voorlichting gegeven over de benodigde producten van de ketenpartners. In 26 gevallen zijn meer Wmo-voorzieningen geadviseerd dan in eerste instantie werd gevraagd.

Afwijzingen
In 39 gevallen zijn aanvragen zijn (gedeeltelijk) ingetrokken of afgewezen. Tijdens het huisbezoek bleek dan dat er andere oplossingen mogelijk waren of dat er geen recht was op de gevraagde voorziening.

Woensdag 4 mei 2011 − bron: Gemeente Heiloo

2020-10-05 Versterkt u de adviesraad Sociaal Domein?
2019-12-18 Eigen bijdrage Wmo-ondersteuning in 2020
2019-11-21 Medipoint vanaf 2020 nieuwe leverancier hulpmiddelen in de regio Alkmaar
2019-07-08 Jaarlijks onderzoek onder cliënten weer van start
2018-11-05 Kom 10 november naar de Zorg (goed) voor Elkaar Beurs
2018-06-20 Cliënt ervaringsonderzoek Wmo
2017-04-28 Meer maatwerk dankzij samenbrengen regels voor ondersteuning en hulp
2016-06-24 Gemeente voert hulp bij huishouden uit zoals bedoeld
2016-06-13 Geen nieuw gesprek met inwoners voor WMO

Meer nieuws met wmo huisbezoek


Bron: Monique Andersen
bron: Monique Andersen
Bron: Monique Andersen
bron: Monique Andersen