Nieuws

Geluidssanering woningen Kennemerstraatweg

ARCHIEF: Woensdag 25 mei 2011 HEILOO - De Provincie Noord-Holland heeft budget beschikbaar gesteld voor geluidssanering in Heiloo. Dat zijn maatregelen die genomen worden bij of aan woningen om geluidsoverlast van trein en auto tegen te gaan.

Het bedrag van ruim twee ton euro is bestemd voor sanering van de woningen op de zogenoemde A-lijst. Dit zijn woningen die te maken hebben met overlast van wegverkeer. Sanering door geluidsoverlast van treinen (die staan op de zogenoemde Raillijst) wordt door ProRail overgenomen.

52 woningen
De A-lijst is een door het ministerie van VROM vastgestelde lijst met woningen die voor sanering in aanmerking komen. De lijst bevat nog 52 woningen, voornamelijk aan de Kennemerstraatweg. Dit zijn woningen die een urgente aanpak vereisen, ze moeten vóór 2020 gesaneerd zijn. Per tijdvak van vijf jaar komt er budget beschikbaar om de woningen te saneren.

Eigenaren
De lijst wordt afgewerkt tot dat alle woningen op deze lijst gesaneerd zijn. Eigenaren worden door de gemeente aangeschreven op het moment dat de betreffende woning aan de beurt is. Eigenaren kunnen de sanering weigeren. In dat geval is de woning ook formeel gesaneerd. Woningeigenaren kunnen en hoeven geen aanvraag in te dienen.

Samenwerking
De gemeente Heiloo heeft de gemeente Alkmaar verzocht de aanpassingen uit te voeren. Samenwerking tussen Alkmaar en de omliggende gemeenten is op dit gebied een succes gebleken. Door het gezamenlijk aanbesteden vallen de kosten per woning namelijk lager uit.

Woensdag 25 mei 2011 − bron: Gemeente Heiloo

2022-11-02 Fjoertoer Egmond uitverkocht met deelnemersrecord
2022-10-06 VVD pleit voor geluidsscherm met zonnepanelen langs de A9 bij Heiloo.
2022-04-01 Die tuin van de buren!
2021-10-27 Geluidswal van zonnepanelen langs de A9 bij Heiloo.
2021-10-22 Geluidsmaatregelen spoor
2021-07-19 Mini-schermen mogelijk door investering
2021-06-10 Meevaller voor Heiloo.
2021-06-06 Zon en windenergie vooral naar Boekelermeer
2021-05-27 Concept saneringsplan geluidsschermen langs spoor ter inzage

Meer nieuws met geluid sanering


Bron: VVDHeiloo
bron: VVDHeiloo
Bron: Edward Neering
bron: Edward Neering
Bron: HEILOO-2000
bron: HEILOO-2000
Bron: Annemarieke Nierop
bron: Annemarieke Nierop