Nieuws

Eerste straatnamen voor Zuiderloo

ARCHIEF: Dinsdag 31 mei 2011 HEILOO - De eerste reeks straatnamen voor het nieuwe woonplan Zuiderloo is vastgesteld. De inspiratie daarvoor werd gevonden in de oorspronkelijke begroeiing in het gebied.

Voor de uitwerkingsplannen 1 en 2 in Zuiderloo heeft het college de eerste straatnamen vastgesteld. Voor het uitwerkingsplan 1: Boswilg, Haagbeuk, Meidoom en Lijsterbes. Voor het uitwerkingsplan 2: Hazelaar en Liguster.

Archeologische onderzoek
Bij de keuze van nieuwe straatnamen voor Zuiderloo is gekeken naar een reeks, die een duidelijke relatie met elkaar en met het gebied hebben. Door archeologisch pollenonderzoek is vastgesteld, welke inheemse bomen en heesters op de strandwal van Heiloo groeiden.

Beplanting
Het is de bedoeling om een aantal van deze soorten opnieuw te planten op de oude strandwal en dus ook in Zuiderloo. Als de volgende (deel)plannen worden vastgesteld, stelt het college daarvoor dan straatnamen vast.

Dinsdag 31 mei 2011 − bron: Gemeente Heiloo

2020-05-29 Voetafdruk van één van de eerste Heilooërs ontdekt
2020-04-15 In Heiloo wordt volop doorgebouwd: 150 huizen op stapel in Zuiderloo
2020-02-17 Bouw in nieuwbouwwijk Zuiderloo Heiloo wacht niet op de rugstreeppad
2019-11-15 Rugstreeppad terug van weggeweest in Zuiderloo
2019-07-11 Naar aanleiding van gesprekken met bewoners
2019-05-20 Informatieavond Zuiderloo op dinsdag 21 mei 2019
2019-05-06 Ontdekken hoe tuinen en plantsoenen klimaatproof kunnen worden
2018-05-09 Zuiderloo en Zandzoom Heiloo op tv
2017-10-30 Open dagen archeologische opgraving Heiloo-Zuiderloo op 3 en 4 november

Meer nieuws met zuiderloo


Bron: StalSprenkeling
bron: StalSprenkeling
Bron: JS @Heiloo 🇳🇱
bron: JS @Heiloo 🇳🇱
Bron: JS @Heiloo 🇳🇱
bron: JS @Heiloo 🇳🇱
Bron: StalSprenkeling
bron: StalSprenkeling