Nieuws

Ondernemers ontdekken LinkedIn

ARCHIEF: Woensdag 29 juni 2011 HEILOO - Ondernemersvereniging Ondernemend Heiloo is niet alleen een gezellige club voor ondernemers in Heiloo, de vereniging zet zich ook in om haar leden actief gebruik te laten maken van sociale media.

Wat begon als een kleine ondernemersverenging voor de Oude Werf met zo’n twintig leden, groeide in ruim tien jaar uit tot Ondernemend Heiloo. De vereniging is actief en dat is ook merkbaar in het ledenaantal, dat klimt naar meer dan tweehonderd. De vereniging is opengesteld voor alle ondernemers binnen Heiloo.

Tijdens de maandelijkse bijeenkomsten is er naast de gezellige borrel ook ruimte voor presentaties en bedrijfsbezoeken. Afgelopen mei is het nodige verteld over sociale media: Twitter, Facebook, Hyves en LinkedIn. Op verzoek van de leden wordt een follow-up gegeven en is een speciale LinkedIn training opgezet.

De deelnemers leren om een profiel aan te maken, te verbeteren en hun netwerk uit te breiden. Vervolgens gaan de deelnemers zelf aan de slag en na een week komt men terug met vragen, opmerkingen en ideeën over LinkedIn. Men kan de eigen laptop meenemen, er wordt een draadloze verbinding met internet beschikbaar gesteld.

Woensdag 29 juni 2011 − bron: Uitkijkpost

2021-10-07 Inleveractie van messen 12 en 15 oktober 2021
2021-10-05 Meedenken over participatie
2021-10-01 Polsbandje voor barhoppers: niet elke gemeente ziet er heil in
2021-09-27 Informatiemarkt van de raad op maandag 4 oktober
2021-09-27 Hulp aan ondernemers in de strijd tegen criminaliteit
2021-09-27 Heiloo gaat controleren op de coronapas.
2021-09-17 Nationale Burendag 2021
2021-08-15 ’Via schaken leer je, dat er verschillende oplossingen zijn’.
2021-05-05 Wat vinden inwoners en ondernemers van onze dienstverlening?

Meer nieuws met ondernemers social


Bron: Fred Dellemijn
bron: Fred Dellemijn
Bron: HEILOO-2000
bron: HEILOO-2000
Bron: HEILOO-2000
bron: HEILOO-2000
Bron: Bibliotheek Heiloo
bron: Bibliotheek Heiloo