Nieuws

Heiloo stapt uit overleg Schiphol

ARCHIEF: Zaterdag 24 september 2011 HEILOO - Bewoners en bestuurders van cluster Noord bestaande uit de gemeenten Heiloo, Velsen, Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Castricum stappen per direct uit Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS).

De doelstelling van overleg- en adviesorgaan CROS is om een optimaal gebruik van de luchthaven Schiphol te bevorderen en de vlieghinder zoveel mogelijk te beperken. In de achterliggende periode is naast CROS het Aldersoverleg opgericht. Hierdoor heeft CROS een zeer beperkte rol gekregen. Alle relevante zaken over de verdere uitbreiding van Schiphol worden in het Aldersoverleg behandeld en ter besluitvorming voorgelegd aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (I&M).

Geen invloed
Bewoners en bestuurders van cluster Noord zijn van mening dat CROS ten gevolge van de oprichting van het Aldersoverleg geen enkele invloed meer heeft op de uiteindelijke besluitvorming. De bewonersvertegenwoordigers vinden daarnaast dat bewoners uit de regio Kennemerland niet zijn vertegenwoordigd in het Aldersoverleg.

"Er is binnen CROS sprake van een grote interne verdeeldheid, gebrek aan wederzijds vertrouwen en tegengestelde belangen. Een oorzaak hiervan is de weinig transparante informatievoorziening vanuit het Aldersoverleg", meldt Wim Dekker, bewonersvertegenwoordiger voor Heiloo. "Relevante informatie uit het Aldersoverleg is te laat beschikbaar of wordt zelfs achtergehouden door de afvaardiging van de bewoners, waardoor de regio Kennemerland geen rol kan spelen in de uiteindelijke besluitvorming."

Voorzitter vertrokken
Ook het vertrek van de CROS-voorzitter Nico Schoof geeft te denken dat er ook voor de toekomst weinig verbeteringen te verwachten zijn. In zijn ontslagmotivatie geeft de heer Schoof ondermeer aan dat de CROS vooral een informerende vervult en dat er sprake is van een zeer bescheiden adviserende rol. Hij verwacht niet dat daarin binnen korte tijd verandering komt noch dat er een wens is om tot veranderingen te komen.

Dekker: "Dat alles bij elkaar maakt dat CROS is verworden tot een machteloos orgaan dat door het Ministerie I&M wordt gebruikt om omwonenden te informeren over de verdere uitbreiding van Schiphol, zodat de Minister richting de 2e Kamer ten onrechte kan aangeven dat afstemming met de regio heeft plaatsgevonden."

Nieuwe mogelijkheden
Een goed functionerend overleg- en adviesorgaan is wel nodig voor omwonenden, luchtvaartsector en de overheid. De komende maanden wordt in samenspraak de bestuurders van eerdergenoemde gemeenten gezocht naar nieuwe mogelijkheden om de vlieghinder te beperken en de regio Kennemerland zo goed mogelijk te beschermen tegen de gevolgen van een verdere toename van het vliegverkeer.

Zaterdag 24 september 2011 − bron: CROS

2021-02-26 Wijziging luchthavenverkeer Schiphol ter inzage
2020-11-14 Het wordt nog drukker op de Polderbaan: meer vliegtuigen per uur.
2020-03-23 Hotels hebben draaiboek klaarliggen
2020-01-16 Negen gemeenten zijn klaar met vlieghinder in de nacht: gesprek met staatssecretaris
2019-07-02 Colleges stellen Bestuurlijke Agenda Vliegverkeer Schiphol vast
2017-09-05 Veel meldingen van geluidshinder Schiphol in Castricum
2017-06-30 Klachten over vlieghinder afgelopen jaren gestegen
2017-06-20 Klachten vlieghinder gestegen
2017-03-04 35 melders zorgen voor bijna 160.000 klachten over geluid Schiphol

Meer nieuws met schiphol


Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: Annemarieke Nierop
bron: Annemarieke Nierop
Bron: InaS
bron: InaS
Bron: Teun van Turenhout
bron: Teun van Turenhout