Nieuws

Meer broeihopen van ringslangen

ARCHIEF: Zaterdag 29 oktober 2011 HEILOO - De provincie Noord-Holland subsidieert kleinschalige maatregelen om 30 bedreigde soorten planten en dieren in de provincie te beschermen. Deze subsidieregeling is nu weer open en dit keer met een hogere vergoeding.

De regeling is een onderdeel van het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) van de provincie Noord-Holland en bedoeld voor gemeenten, waterschappen, vrijwilligersgroepen en natuurorganisaties, maar ook voor particulieren.

U kunt onder andere subsidie aanvragen voor het aanleggen van voedsel-, voortplantings- of schuilplaatsen zoals nestkasten voor steen- en kerkuil, broeihopen voor de ringslang, plasdrasoevers voor de noordse woelmuis en het verbeteren van de waterkwaliteit voor de bittervoorn. Vaak profiteren ook andere soorten van de maatregelen.

Met relatief kleinschalige maatregelen kunt u zeldzame soorten helpen in stand houden. De subsidie bedraagt 75% van de gemaakte kosten voor uitvoering en is maximaal € 10.000. Maatregelen (projecten) kleiner dan € 500 komen niet voor subsidie in aanmerking.

Een subsidie voor soortbeschermingsmaatregelen vraagt u aan bij de provincie Noord-Holland. Meer informatie en de regeling staat in het Digitaal Subsidieloket op www.noord-holland.nl. Heeft u vragen over projecten of wilt u advies, neem dan contact op met Landschap Noord-Holland.

Zaterdag 29 oktober 2011 − bron: Landschap Noord-Holland

2022-06-27 Gezocht: doeners voor meer groen in de gemeente
2022-04-05 Expositie Fotografie Marcel Witte in Gemeentehuis Heiloo
2021-12-20 3170 jaar oud landbouwwerktuig gevonden
2021-12-14 3510 jaar oud landbouwwerktuig gevonden
2021-10-26 Doe mee aan de plat estafette
2021-10-15 Plantestafette
2021-06-17 Landschap Noord-Holland zoekt PR vrijwilliger
2019-11-15 Bezoek gedeputeerde aan Heiloo
2019-06-14 Kennemer Wonen en Landschap Noord-Holland wonen 'duurzaam' samen

Meer nieuws met landschap


Bron: Gerard Oostermeijer
bron: Gerard Oostermeijer
Bron: HEILOO-2000
bron: HEILOO-2000
Bron: Gerard Oostermeijer
bron: Gerard Oostermeijer
Bron: Gerard Oostermeijer
bron: Gerard Oostermeijer