Nieuws

Nieuwe rioolzuivering in bedrijf

ARCHIEF: Vrijdag 18 november 2011 HEILOO - Vorige week is gestart met de inbedrijfstelling van de nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) aan de Kanaalweg. Na een week proefdraaien wordt de zuivering vandaag definitief in gebruik genomen.

Het Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier vernieuwt de rioolwaterzuiveringsinstallatie aan de Kanaalweg. Dat is nodig omdat het afvalwateraanbod zal stijgen de komende tien jaar. Het afvalwater uit Alkmaar Zuid en de Boekelermeer zal naar Heiloo afgevoerd gaan worden. Daarnaast moet het gezuiverde afvalwater aan strengere milieu-eisen gaan voldoen. Het hoogheemraadschap houdt in dit project sterk rekening met duurzaamheid en let daarbij vooral op een laag energieverbruik. Opstarten Om de zuivering definitief in bedrijf te kunnen stellen is er vorige week gestart met het aanvoeren van entslib van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Ursem naar Heiloo. Dit slib zorgt ervoor dat het biologische zuiveringsproces op gang komt. Een goed verloop hiervan leidde tot het overzetten van de oude zuivering op de nieuwe zuivering. "Na vandaag wordt de oude zuivering gesloopt. In februari 2012 zal de nieuwe zuivering helemaal gereed zijn", meldt Grontmij, dat advies gaf en de aanbesteding en de directievoering verzorgde.

Vrijdag 18 november 2011 − bron: Grontmij

2023-01-19 Nieuwe regels voor rioolaansluitingen
2022-07-08 Snoeiwerkzaamheden en rioolinspectie Stationsweg
2020-10-21 Heiloo gaat warmtenet onderzoeken, maar kijkt ook naar andere bronnen dan de HVC.
2020-01-29 Gemeentelijke belastingaanslagen Uitgeest, Castricum en Heiloo vanaf 1 januari 2020 naar Cocensus
2019-10-03 Gemeentelijke belastingaanslagen Uitgeest, Castricum en Heiloo vanaf 1 januari 2020 naar Concensus
2017-03-09 Wonen in Noord-Holland: hier betaal je de meeste belasting en hier de minste
2016-10-10 Waterdag 2016 - Water en veiligheid
2015-12-25 Aanslag Heiloo stijgt met 5 procent
2015-04-23 Verkeershinder door rioolrenovatie

Meer nieuws met riool zuivering


Bron: Martijn Mol
bron: Martijn Mol
Bron: Gebr.van der Veekens
bron: Gebr.van der Veekens
Bron: Heiloo-Online
bron: Heiloo-Online
Bron: Sabine Draaijer
bron: Sabine Draaijer