Nieuws

Hinder Schiphol moet minder

ARCHIEF: Donderdag 1 maart 2012 HEILOO - De gemeenten Heiloo, Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Uitgeest en Velsen spannen zich samen in om de hinder van vliegtuigen te beperken. Daarvoor hebben zij een Strategische nota Schiphol opgesteld.

De kern van de nota is ‘De hinder KAN minder en MOET minder’. Omdat de beïnvloedingsruimte van de gemeenten beperkt is, richt de strategische nota zich op die onderwerpen waar gemeenten nog wel enige invloed op uit kunnen oefenen.

Die onderwerpen zijn:

1.    afspraken uit de Aldersadviezen zoals:
a. het implementeren van geluidarme glijvluchten;
b. de evaluatie van het tweejarige experiment met een nieuw normen- en handhavingstelsel;
c. microklimaataanpak Spaarndam/Velserbroek/Beverwijk.

2.    de actualisatie van het Luchthavenindelingbesluit (LIB) dat mogelijk een vergaande (negatieve) invloed op de ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeenten kan hebben

3.    enkele kernpunten uit de Strategische nota Schiphol 2007 zoals het hanteren van de dosis-effectrelatie van wegverkeer in plaats van die van vliegverkeer en het implementeren van ‘nieuwe’ hinderbeperkende maatregelen;

4.    een gebiedsafhankelijke hindercomponent in de criteria voor gelijkwaardigheid.  

Meer invloed
Met deze Strategische nota bepalen de gezamenlijke gemeenteraden van Heiloo, Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Uitgeest en Velsen de gezamenlijke focus in hun streven naar minder hinder door Schiphol. Door samen op te trekken kunnen de gemeenten meer invloed uitoefenen. De gemeente Heiloo is vertegenwoordigd in Bestuurlijke Regiegroep Schiphol (BRS) en aan de Alderstafel.

De strategische nota wordt in de commissie Openbare Ruimte van 14 maart besproken, met een presentatie over vliegverkeer in het algemeen. De gemeenteraad behandelt de nota op 2 april over.

Donderdag 1 maart 2012 − bron: Gemeente Heiloo

2021-02-26 Wijziging luchthavenverkeer Schiphol ter inzage
2020-11-14 Het wordt nog drukker op de Polderbaan: meer vliegtuigen per uur.
2020-03-23 Hotels hebben draaiboek klaarliggen
2020-01-16 Negen gemeenten zijn klaar met vlieghinder in de nacht: gesprek met staatssecretaris
2019-07-02 Colleges stellen Bestuurlijke Agenda Vliegverkeer Schiphol vast
2017-09-05 Veel meldingen van geluidshinder Schiphol in Castricum
2017-06-30 Klachten over vlieghinder afgelopen jaren gestegen
2017-06-20 Klachten vlieghinder gestegen
2017-03-04 35 melders zorgen voor bijna 160.000 klachten over geluid Schiphol

Meer nieuws met schiphol


Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: Annemarieke Nierop
bron: Annemarieke Nierop
Bron: InaS
bron: InaS
Bron: Teun van Turenhout
bron: Teun van Turenhout