Nieuws

Jongeren meer betrekken bij beleid

ARCHIEF: Dinsdag 27 maart 2012 HEILOO - De gemeente werkt aan een nieuwe nota voor integraal jeugdbeleid, waarin meerdere beleidsterreinen die jongeren raken samenkomen. Men wil ondermeer een flexibele denktank en een aanzet tot een jongerenraad.

Er zijn diverse redenen voor een nieuwe nota integraal jeugdbeleid. De huidige nota preventief jeugdbeleid verliep in 2011 en er is nog geen vastgesteld onderwijsbeleid. De gemeente en instellingen moeten bezuinigen en er komen nieuwe taken bij.

Samenhang
Men voegt het onderwijsbeleid en preventieve jeugdbeleid samen in één nota. Het aantal beleidsuitgangspunten en activiteiten wordt verminderd door meer de nadruk te leggen op de samenhang tussen de diverse beleidsonderwerpen. Men kijkt daarbij kritisch naar de rol en verantwoordelijkheden van de gemeente.

Denktank
Eén van de wensen is om jongeren meer te betrekken bij het beleid en de uitvoering. Er is al een denktank met jongeren. In de nieuwe nota jeugdbeleid staat een voorstel om de denktank flexibeler in te zetten. "Dat betekent dat er naar aanleiding van vragen of issues, vanuit jongeren of vanuit de gemeente, een denktank over dat onderwerp wordt gevormd", licht de gemeente toe.

Jongerenraad
Naast het plan voor de flexibele denktank, heeft de gemeenteraad het voornemen om in 2013 eenmalig een groep jongeren uit te nodigen. "Zij krijgen dan onder leiding van raadsleden een debatles en gaan aan de gang met een onderwerp." De nieuwe nota jeugdbeleid wordt in mei door de gemeenteraad behandeld.

Dinsdag 27 maart 2012 − bron: Gemeente Heiloo

2021-09-17 Helden en heldinnen voordragen voor hun heldenmoed
2021-07-15 Jongerenplatform regio Alkmaar zoekt jou!
2021-06-28 Jongeren krijgen eigen mobiele hangplek
2021-05-21 Vacature Bestuurder Adviesraad Sociaal Domein
2021-05-18 Hans Romeyn breekt een lans voor jongerenproject The Spot.
2021-05-04 Social Boost helpt jongeren uit de dip!
2021-04-23 SocialBoost helpt jongeren uit de dip!
2021-03-09 Bouwen in Heiloo: een onmogelijke puzzel, vinden ook de inwoners
2021-01-08 Jongerenraad Heiloo zoekt enthousiaste leden

Meer nieuws met jeugd jongeren


Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: Tomas Jansma
bron: Tomas Jansma
Bron: HEILOO-2000
bron: HEILOO-2000
Bron: Bea Jansen
bron: Bea Jansen