Nieuws

Jongeren meer betrekken bij beleid

ARCHIEF: Dinsdag 27 maart 2012 HEILOO - De gemeente werkt aan een nieuwe nota voor integraal jeugdbeleid, waarin meerdere beleidsterreinen die jongeren raken samenkomen. Men wil ondermeer een flexibele denktank en een aanzet tot een jongerenraad.

Er zijn diverse redenen voor een nieuwe nota integraal jeugdbeleid. De huidige nota preventief jeugdbeleid verliep in 2011 en er is nog geen vastgesteld onderwijsbeleid. De gemeente en instellingen moeten bezuinigen en er komen nieuwe taken bij.

Samenhang
Men voegt het onderwijsbeleid en preventieve jeugdbeleid samen in één nota. Het aantal beleidsuitgangspunten en activiteiten wordt verminderd door meer de nadruk te leggen op de samenhang tussen de diverse beleidsonderwerpen. Men kijkt daarbij kritisch naar de rol en verantwoordelijkheden van de gemeente.

Denktank
Eén van de wensen is om jongeren meer te betrekken bij het beleid en de uitvoering. Er is al een denktank met jongeren. In de nieuwe nota jeugdbeleid staat een voorstel om de denktank flexibeler in te zetten. "Dat betekent dat er naar aanleiding van vragen of issues, vanuit jongeren of vanuit de gemeente, een denktank over dat onderwerp wordt gevormd", licht de gemeente toe.

Jongerenraad
Naast het plan voor de flexibele denktank, heeft de gemeenteraad het voornemen om in 2013 eenmalig een groep jongeren uit te nodigen. "Zij krijgen dan onder leiding van raadsleden een debatles en gaan aan de gang met een onderwerp." De nieuwe nota jeugdbeleid wordt in mei door de gemeenteraad behandeld.

Dinsdag 27 maart 2012 − bron: Gemeente Heiloo

2021-01-08 Jongerenraad Heiloo zoekt enthousiaste leden
2020-12-12 Politie beëindigt feestje van groep jongeren in huis
2020-10-05 Versterkt u de adviesraad Sociaal Domein?
2020-07-14 Zomercampagne NIX van start!
2020-06-30 Kaartverkoop Zomerspelen gestart!
2020-06-15 Webinar voor geïnteresseerden over pleegzorg op maandag 22 juni
2020-05-27 Sportaanbieders creatief met sporten in de buitenlucht
2020-03-09 Meld je aan voor de jongerenraad!
2020-02-19 Oud-onderwijsminister Jos van Kemenade (82) overleden

Meer nieuws met jeugd jongeren


Bron: Tomas Jansma
bron: Tomas Jansma
Bron: HEILOO-2000
bron: HEILOO-2000
Bron: Bea Jansen
bron: Bea Jansen
Bron: Aanhetelastiek
bron: Aanhetelastiek