Nieuws

Buk Buk stopt met poppodium

ARCHIEF: Donderdag 10 mei 2012 HEILOO - De stichting Welzijn Jeugd en Jongeren Heiloo is gestopt met de poppodiumactiviteiten Buk Buk. Het is niet mogelijk gebleken om door de jongeren zelfstandig georganiseerde activiteiten budget neutraal te laten plaats vinden.

De financiële resultaten over de laatste jaren vielen tegen. De gemeente Heiloo subsidieert dergelijke poppodiumactiviteiten niet. Daarnaast beschikt de stichting niet over eigen middelen om deze activiteiten te organiseren, omdat het geen kernactiviteit van de Stichting Welzijn Jeugd en Jongeren Heiloo is.

"De verantwoordelijkheid voor de financiële en beheersmatige aspecten van het zelfstandig organiseren van activiteiten kan niet altijd bij vrijwilligers worden neergelegd", laat voorzitter Just Zandhuis weten namens het bestuur en beroepskrachten.

Buk Buk blijft
De stichting Welzijn Jeugd en Jongeren Heiloo blijft zich richten op vier kerntaken; jongeren-, ambulant, tienerwerk en het beheer van het Brunogebouw. "Buk Buk blijft als identiteit bestaan voor het jongerenwerk net zoals Tendenz de identiteit is voor het tienerwerk", meldt het bestuur.

"Dit besluit heeft vooral gevolgen voor de omvang van de programmering van de activiteiten van de stichting omdat de poppodiumactiviteiten hier tussen uitvallen. Daarnaast heeft het besluit gevolgen voor de wijze waarop activiteiten georganiseerd worden. Er zullen zeker jongerenwerkactiviteiten met nadruk op muziek blijven plaatsvinden. Deze activiteiten zullen georganiseerd worden onder de eindverantwoordelijkheid van beroepskrachten."

Vrijwilligers
De stap betekent niet dat de vrijwilligers van Buk Buk en andere jongeren niet meer welkom zijn om activiteiten te organiseren. De stichting juicht dergelijke initiatieven juist toe maar wil activiteiten beter kunnen begeleiden en reguleren door ze onder verantwoordelijkheid van een beroepskracht te laten plaatsvinden.

"Voorheen werden activiteiten alleen georganiseerd door jongeren die ook vrijwilliger waren bij Buk Buk. Door dit besluit wordt ruimte gecreëerd voor alle jongeren in Heiloo om ideeën voor jongerenwerkactiviteiten aan te dragen", zegt het bestuur.

Jongerenwerk
Buk Buk blijft de identiteit voor jongerenwerk in Heiloo, de programmering wordt beperkter in omvang maar breder dan alleen poppodiumactiviteiten. Activiteiten zijn gericht op jongerenwerk en vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de beroepskrachten. "Alle jongeren zijn van harte welkom. De stichting gaat zich verder richten met het op de kaart zetten van haar kernactiviteiten."

Donderdag 10 mei 2012 − bron: Stichting Welzijn Jeugd en Jongeren Heiloo

2015-03-12 Record aantal deelnemers bij Het Groot Heiloo Dictee 2015
2014-11-01 Vanavond: KINKS Tribute Night
2014-10-03 Spooktocht door oude melkfabriek
2014-08-26 Vrienden van Buk Buk
2014-06-20 GEEN Keezdrive in jongerencentrum
2014-05-12 Opnieuw Groot Dictee voor Heiloo
2014-03-20 Lokale partijen op Oranjebal
2014-01-02 Jaarwisseling rustig verlopen
2013-12-20 Nieuwjaarsparty Bukbuk afgelast

Meer nieuws met bukbuk


Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: Heiloo-Online
bron: Heiloo-Online
Bron: Uitkijkpost
bron: Uitkijkpost
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn