Nieuws

Spoorlaan krijgt flinke opknapbeurt

ARCHIEF: Vrijdag 11 mei 2012 HEILOO - Het gemengde rioolstelsel voor vuil- en regenwater in de Spoorlaan wordt vervangen. De straat wordt daarna verhard met klinkers en regenwater wordt grotendeels duurzaam afgevoerd.

De bestaande riolering ligt in de berm tussen de rijweg en de woningen. Het nieuwe riool komt in de rijweg te liggen. Om dit te realiseren wordt de bestaande asfaltverharding helemaal verwijderd. Er komt daarna geen asfaltverharding terug, maar een klinkerverharding.

Plateau's
De kruisingen met de Noordergeest-, Zuidergeeststraat en Hondsbosschelaan krijgen bovendien een plateau in de weg waarmee de snelheid van het verkeer wordt teruggedrongen. De aansluiting op de Kerkelaan wordt voorzien van een uitritconstructie.

Duurzame afvoer
De bewoners van de Spoorlaan hebben de mogelijkheid gekregen het regenwater van hun woning af te koppelen. Hiermee loost het regenwater niet meer op het gemeentelijk riool, maar infiltreert het via een voorziening in de ondergrond. Een groot aantal bewoners heeft ervoor gekozen het regenwater op deze duurzame manier te verwerken en laat de benodigde werkzaamheden uitvoeren.

Planning werkzaamheden
De werkzaamheden zijn inmiddels van start gegaan. Volgens planning moeten alle werkzaamheden vóór de bouwvak zijn afgerond. De Spoorlaan is gedurende het werk afgesloten voor doorgaand verkeer, dit wordt met borden aangegeven.

Vrijdag 11 mei 2012 − bron: Gemeente Heiloo

2022-08-24 Duurzame showroom 27 augustus bij AH Ypestein
2022-08-04 Digitaal evenement Gluren bij de Duurzame Buren
2022-06-23 Uiterste datum zonnepanelenactie 30 juni
2022-05-17 Showroom Duurzaam Bouwloket op de markt
2021-06-06 Zon en windenergie vooral naar Boekelermeer
2021-02-23 Vooraankondiging inkoopactie zonnepanelen gemeente Heiloo
2020-11-16 Kaptein gaat voor duurzaam ondernemen
2020-11-06 Laat u informeren over de inkoopactie woningisolatie
2020-04-19 De keuze voor Heiloo: Zonnepanelen, windenergie of beide?

Meer nieuws met spoorlaan duurzaam


Bron: Gemeentebelangen Heiloo
bron: Gemeentebelangen Heiloo
Bron: De Noord
bron: De Noord
Bron: ALiDA
bron: ALiDA
Bron: De Noord
bron: De Noord