Nieuws

Hoge score in veiligheidsmonitor

ARCHIEF: Vrijdag 6 juli 2012 HEILOO - Heiloo hoort tot de top 4 van 225 gemeenten in Noord- Holland Noord als het gaat om de kwaliteit van voorzieningen als pleinen, parken en speelplaatsen.

Inwoners van Heiloo ervaren geen grote problemen rond criminaliteit, verkeer of overlast in hun buurt. Dit blijkt uit de Veiligheidsmonitor 2011, een onderzoek naar veiligheid, leefbaarheid, slachtofferschap en het functioneren van gemeente en politie.

De monitor laat zien dat de inwoners tevreden zijn over deze onderwerpen, vaak iets meer dan gemiddeld in de regio. Inwoners van Heiloo geven de gemeente een rapportcijfer 7,8 voor de woonomgeving, een 7,7 voor de leefbaarheid en 7,3 voor de veiligheid.

Overlast
De belangrijkste overlast wordt ervaren door te hard rijden, hondenpoep en woninginbraken. Uit de politiecijfers van 2011 blijkt dat 159 woninginbraken gepleegd zijn in Heiloo. Op initiatief van de gemeente is begin 2012 een voorlichtingsavond georganiseerd voor de inwoners van Heiloo, met het doel de inwoners er bewuster van te maken welke voorzorgsmaatregelen zij zelf kunnen nemen om een woninginbraak te voorkomen.

"In 2012 zijn tot nu toe 43 woninginbraken gepleegd in ruim 5 maanden. Het is niet te voorspellen of deze trend doorzet", aldus de gemeente.

Beter dan in 2009
In 2009 is een soortgelijk onderzoek gehouden in Heiloo, de totaalscores van het onderzoek in 2011 zijn beter dan in 2009. Heiloo scoorde in 2009 iets lager dan gemiddeld waar het ging om bijvoorbeeld het geven van informatie en de manier waarop de gemeente de buurt ergens bij betrekt.

"De gemeente Heiloo heeft dit signaal serieus genomen en scoort nu ruim boven het gemiddelde in de regio met het geven van informatie en de manier waarop de buurt ergens bij betrokken wordt."

Gevoelens
In 2009 gaf 26% van de ondervraagden aan zich wel eens onveilig te voelen. Uit onderzoek blijkt nu dat dit percentage gedaald is naar 20%. Dit is lager dan het gemiddelde in de regio van 24%. Op dit moment wordt er onderzoek gedaan naar de oorzaak van deze onveiligheidsgevoelens van inwoners van Heiloo.

Hoge respons
In totaal deden 225 gemeenten mee aan de Integrale Veiligheidsmonitor. In de regio Noord-Holland Noord zijn 23.043 inwoners benaderd met het verzoek om aan het onderzoek mee te werken. Uiteindelijk hebben 12.143 inwoners de vragenlijst ingevuld. De respons in Heiloo was het hoogst, namelijk 58%.

Vrijdag 6 juli 2012 − bron: Gemeente Heiloo

2023-09-20 Maaien, onderhoud gras en sloten
2023-06-09 Maaien, onderhoud gras en sloten
2023-05-12 Nieuwe inrichting voor Oosterzijweg noord
2022-12-19 Bomen worden gecontroleerd op veiligheid
2022-11-30 Brand in portiekflat in Alkmaar, vier appartementen onbewoonbaar
2022-09-14 Noodopvang voor 225 extra asielzoekers komt in Petten
2022-06-30 Tijdelijke crisisnoodopvang asielzoekers
2022-06-30 Heiloo vangt 175 asielzoekers op voor Noord-Holland Noord
2022-03-30 Bekendmaking van de Veiligheidsregio Kennemerland

Meer nieuws met veiligheid


Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn