Nieuws

Slecht slapen door lawaai

ARCHIEF: Vrijdag 27 juli 2012 HEILOO - Milieudienst Regio Alkmaar (MRA) heeft lawaai van wegverkeer, railverkeer, industrie en luchtvaart in de regio in kaart gebracht. In Heiloo slapen veel mensen slecht door geluidsoverlast.

Blootstelling aan geluid kan de gezondheid en/of de kwaliteit van leven beinvloeden. Geluid veroorzaakt vooral hinder en slaapverstoring. Ook kan het via stressreacties leiden tot een verhoogde bloeddruk en hart- en vaatziekten.

Inventarisatie
Op grond van de Wet geluidhinder zijn gemeenten verplicht om de blootstelling aan omgevingslawaai te inventariseren en haar inwoners hierover voor te lichten. Dit moet gebeuren op basis van de geluidbelastingkaarten.

De MRA heeft de verschillende geluidbronnen in de regio in kaart gebracht. In Heiloo zijn volgens de eindrapportage geen woningen en personen met een jaargemiddelde geluidsniveau over het gehele etmaal in de hoogste categorie van meer dan 75 decibel.

Slaapgestoord
Wel zijn in Heiloo meer dan 1.600 woningen langs wegen en bijna 600 woningen langs het spoor die een jaargemiddelde geluidsniveau gedurende de nachtperiode van 50 decibel of meer hebben. In totaal leidt dat tot 344 slaapgestoorden.

Vrijdag 27 juli 2012 − bron: Milieudienst Regio Alkmaar

2023-07-06 Opruimen en schademeldingen storm Poly
2023-07-06 Schademeldingen storm Poly
2023-04-05 Inwoners van Heiloo kunnen stemmen over plekken voor laadpalen.
2023-04-04 Voorzichtig gejuich om schrappen nachtvluchten Schiphol.
2022-08-15 Man springt door etalageruit na politieachtervolging
2022-02-16 Burenoverlast? Zorg dat het niet uit de hand loopt
2021-06-28 Help mee: stuur foto's wateroverlast
2021-06-10 Meevaller voor Heiloo.
2020-12-01 Colleges willen verbod op carbidschieten

Meer nieuws met lawaai overlast


Bron: Heiloo-Online
bron: Heiloo-Online
Bron: Virgil de la Haye
bron: Virgil de la Haye
Bron: sjoerd309
bron: sjoerd309
Bron: Gertjan Zeeman
bron: Gertjan Zeeman