Nieuws

Buurtsportcoach voor sport en bewegen

ARCHIEF: Donderdag 2 augustus 2012 HEILOO - Een buurtsportcoach probeert de deelname aan sport en bewegingsactiviteiten in een wijk te stimuleren en te vergroten. De gemeente gaat onderzoeken of dat haalbaar is in Heiloo.

Er gebeurt veel op het vlak van sport en bewegen, zowel landelijk als lokaal. Het ontbreekt de gemeente Heiloo echter aan een strategische visie op dit gebied, als kader voor het sportbeleid en de uitvoering daarvan. Het traject om tot een visie te komen is kortgeleden gestart.

Onderzoek
"We houden een digitaal onderzoek zowel onder inwoners als onder verenigingen. Tegelijk met het onderzoek voor de ontwikkeling van een visie op sport en bewegen, doet de gemeente ook een haalbaarheidsonderzoek naar de buurtsportcoaches", laat de gemeente weten.

In september vraagt men inwoners naar deelname aan sport en bewegingsactiviteiten op dit moment. Hoe vaak doet u aan sport of beweging? Aan welke activiteiten neemt u deel? Van welke (sport)voorzieningen maakt u gebruik? Wat wilt u in de toekomst nog graag doen? Om inzicht te krijgen in de toekomstbestendigheid, knelpunten en wensen van de verenigingen wordt ook onder alle sportverenigingen onderzoek gedaan. 

Buurtsportcoach
In totaal gaan 2.900 buurtsportcoaches in Nederland actief aan de slag om de deelname aan sport en bewegingsactiviteiten in een wijk te stimuleren en te vergroten. Daarnaast wil men de sociale samenhang en maatschappelijke betrokkenheid stimuleren, de leefbaarheid in de wijk verbeteren, een gezonde leefstijl stimuleren en de samenwerking tussen lokale organisaties versterken.

De gemeente Heiloo heeft een intentieverklaring getekend voor 100% deelname aan de landelijke regeling Buurtsportcoaches. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) betaalt mee om voldoende aanbod van sport en bewegen voor alle inwoners te creëren. Heiloo komt in aanmerking voor 3,2 fulltime arbeidsplaatsen.

Planning
De gemeente huurt een externe projectleider in, Monique Poell van adviesbureau Negen. In oktober zijn er gesprekken met diverse organisaties zoals de Sportraad, onderwijs en GGD. Eind december van dit jaar zijn beide onderzoeken afgerond en worden beide ter besluitvorming aangeboden aan het burgemeester en wethouders en de gemeenteraad.

Donderdag 2 augustus 2012 − bron: Gemeente Heiloo

2022-06-30 Tijdelijke crisisnoodopvang asielzoekers
2022-04-07 Meer bewegen voor een gezonde leefstijl
2022-03-08 Sportdebat in Cultuurkoepel Heiloo met alle zeven partijen
2022-02-10 Een website om afspraakjes te maken in de buurt: een wandeling, even sporten.
2021-09-28 Creatief en sportief dagprogramma bij HerfstvakantieFUN
2021-07-16 Racketsport rukt op: indoor tennishal De Dors wordt Plaza Padel Heiloo.
2021-07-02 Sportraad Heiloo als ’politiek influencer’.
2021-06-04 Lekker bewegen en sporten voor bewoners met een uitkering
2021-05-18 Hans Romeyn breekt een lans voor jongerenproject The Spot.

Meer nieuws met sport bewegen buurtsportcoach


Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: KNSA Schietsport
bron: KNSA Schietsport
Bron: Paul Stam
bron: Paul Stam