Nieuws

Uw mening over sport in Heiloo

ARCHIEF: Zondag 4 november 2012 HEILOO - De gemeente ontwikkelt een sportvisie en de Sportraad vraagt inwoners daarvoor hun mening te geven over het sporten in Heiloo.

Begin oktober startte Gemeente Heiloo een uitgebreid onderzoek in het kader van sport en bewegen. Het onderzoek is gericht op de sportverenigingen, scholen, zorg en welzijn organisaties en alle inwoners van Heiloo.

De uitkomsten zijn van groot belang voor het ontwikkelen van een visie op sport en bewegen en het daaruit te formuleren beleid voor de komende jaren.

Onderzoek
Met de sportverenigingen, scholen en zorg en welzijn organisaties werden door de Gemeente voorlichting- en discussie bijeenkomsten gehouden. Tijdens deze sessies konden zij hun visie geven op sport en bewegen binnen Heiloo.

Voor het onderzoek onder de inwoners is een representatieve groep van 1.500 mensen door de Gemeente benaderd om met behulp van de computer een vragenlijst in te vullen. Hoewel al veel inwoners inmiddels de vragenlijst hebben ingevuld en opgestuurd, is het zeker zo dat dit aantal nog beslist onvoldoende is om een solide beeld te krijgen van wat de inwoners van Heiloo van sport en bewegen in hun woonplaats vinden.

Oproep
De Sportraad roept inwoners op om alsnog aan het onderzoek deel te nemen. De oproep betreft op de eerste plaats de inwoners die in het kader van het onderzoek al eerder door de Gemeente zijn aangeschreven en nog niet hebben gereageerd.

"Maar ook de mensen die niet in eerste instantie zijn benaderd vragen wij deel te nemen in het onderzoek. Laat uw leeftijd daarbij geen beperking zijn dit te doen. Het gaat ALLE inwoners aan en met uw mening kunt u ervoor zorgen dat in het beleid ook uw wensen aandacht krijgen. Dus hoe meer meningen hoe beter", laat men weten.

Sportraad
De Sportraad Heiloo is een vrijwillig en onafhankelijk burgerinitiatief en stelt zich als doel sport en bewegen te bevorderen en waar mogelijk en gewenst advies te geven. In die rol heeft zij contacten met alle hierbij van belang zijnde organisaties, zowel binnen als buiten Heiloo.

"De Sportraad ondersteunt van harte het initiatief van de Gemeente om een goed beleid voor sport en bewegen te ontwikkelen en dit mede te baseren op de meningen van de inwoners, van jong tot oud."

Uw mening geven
Deelnemen kunt u doen door op de site van de Gemeente via de optie ’Gemeente’ naar ‘Cultuur, Sport en Recreatie’ te gaan. Vervolgens klikt u op ‘Sport en Bewegen’ en dan op Onderzoek Sportvisie. De vragenlijst kan nog tot en met aanstaande vrijdag 16 november 2012 worden ingevuld.

Zondag 4 november 2012 − bron: Sportraad Heiloo

2022-07-13 Tientallen asielzoekers overgeplaatst na ruzie in nieuwe crisisopvang
2022-07-13 Het zusje van Freddy Fit heet Madelief Sportief
2022-07-08 Eerste 55 vluchtelingen zijn aangekomen in Heiloo.
2022-06-30 Tijdelijke crisisnoodopvang asielzoekers
2022-04-07 Meer bewegen voor een gezonde leefstijl
2022-03-08 Sportdebat in Cultuurkoepel Heiloo met alle zeven partijen
2022-02-10 Een website om afspraakjes te maken in de buurt: een wandeling, even sporten.
2021-09-28 Creatief en sportief dagprogramma bij HerfstvakantieFUN
2021-07-16 Racketsport rukt op: indoor tennishal De Dors wordt Plaza Padel Heiloo.

Meer nieuws met sport


Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: KNSA Schietsport
bron: KNSA Schietsport
Bron: Paul Stam
bron: Paul Stam